EU eens over vrij verkeer arbeiders

Spanje heeft gisteren het dreigement ingetrokken om een akkoord van de Europese Unie over vrij verkeer van werknemers te blokkeren. Hiermee is voorlopig een crisis bij de onderhandelingen over uitbreiding van de EU afgewend.

Spanje handhaafde zijn eis dat het als gevolg van de toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU geen financieel nadeel mag ondervinden. Na de uitbreiding van de EU dreigt Spanje net als andere Zuid-Europese landen minder steun uit Brussel te krijgen voor achtergebleven gebieden. Door de toetreding van Oost-Europese landen zal het gemiddelde inkomen in de EU dalen, met als gevolg dat Spanje relatief rijker wordt en dus minder aanspraken kan maken op geld uit EU-structuurfondsen.

De Spaanse premier, José Maria Aznar, wil hiervan niets weten. Daarom had hij van de andere lidstaten geëist dat zij zouden toezeggen dat de EU-steun voor Spanje op het huidige peil blijft. Anders wilde hij niet instemmen met een overgangstermijn van maximaal zeven jaar voor het vrije verkeer van werknemers uit Oost-Europa.

Officieel worden onderhandelingen over een nieuwe zesjarige periode van de structuurfondsen pas in 2005 gevoerd. Volgens de plannen is de EU dan al uitgebreid met nieuwe lidstaten, die waarschijnlijk niet voor inwilliging van de Spaanse financiële eis zullen voelen. Zolang de onderhandelingen over de uitbreiding niet zijn afgesloten en de verdragen over toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU niet door de nationale parlementen zijn geratificeerd, behoudt Spanje de mogelijkheid zijn eisen met de dreiging van een nieuw veto kracht bij te zetten.

Bij overleg van de permanente vertegenwoordigers (ambassadeurs) van de vijftien EU-lidstaten heeft Spanje gisteren de toezegging gekregen dat de Europese Commissie in een rapport ter voorbereiding van de financiële onderhandelingen van 2005 rekening zal houden met de Spaanse zorgen.

Door Spanje's verzet kwam het tijdpad van de uitbreidingsonderhandelingen van de EU in de knel. De kwestie had tot grote problemen kunnen leiden op de Europese top over ruim twee weken in het Zweedse Gotenburg.