Brussel wil voorkennis aanpakken

De Europese Commissie heeft gisteren een ontwerp-richtlijn gepresenteerd over de bestrijding van handel met voorkennis. Voor het eerst komen er ook regels tegen marktmanipulatie. Daarnaast komt er een Europese richtlijn met eisen waaraan beursprospectussen moeten voldoen. Eurocommissaris Frits Bolkestein (Interne Markt) noemde de voorstellen een ,,hoeksteen'' voor één Europese financiële markt.

De Commissie-voorstellen zijn de eerste die zullen worden behandeld volgens een nieuwe versnelde procedure voor Europese financiële regelgeving, waarover de EU-regeringsleiders na een advies van de commissie-Lamfalussy onlangs op de top in Stockholm een akkoord bereikten. De Europese ministers en het Europees Parlement zullen alleen nog besluiten nemen over het `raamwerk' van financiële regelgeving, waarna technische aanpassingen aan een EU Securities Committee met vertegenwoordigers van lidstaten worden overgelaten. Zo moet financiële regelgeving snel worden aangepast aan ontwikkelingen op de markten.

De Commissie breidt de huidige Europese regelgeving over voorkennis uit tot alle financiële instrumenten die op minstens één gereguleerde markt in de EU zijn toegelaten. Ook transacties op niet gereguleerde markten vallen eronder. De ontwerp-richtlijn voorziet verder in de vorming van één administratief orgaan in een lidstaat voor bestrijding van handel met voorkennis en marktmanipulatie.

Met de regelgeving voor prospectussen komt er één `Europees paspoort': een in één lidstaat geautoriseerde prospectus is in de hele EU geaccepteerd. De Commissie wil dat een prospectus altijd via internet toegankelijk is.