Blunder van Nova

Nova heeft ons geflest met dat verhaal over de fundamentalistische Marokkaanse imam Khalil El Moumni. Ik was er die avond ook in getrapt. Ze durven de fout niet toe te geven maar helemaal aan het einde van de uitzending verwees presentator Kees Driehuis wel naar de internetsite van Nova.

Daar staat het volledige interview met El Moumni, in geschreven tekst en beeld, inclusief de gedeelten die niet waren opgenomen in een item over geweld van Marokkaanse jongeren tegen homo's. El Moumni zei daarin dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is. De dienstdoende verslaggever is een vakman, want hij had El Moumni ook gevraagd naar het geweld: ,,Een aantal moslimjongeren gebruikt grof geweld tegen homoseksuelen. Wat vindt u daarvan?'' El Moumni antwoordde: ,,De islam verbiedt het lastigvallen van wie dan ook, ongeacht zijn situatie of de ziekte die hij heeft. De islam spoort ons juist aan om zo'n persoon te redden van dat gevaar.''

Dat voorbehoud was geschrapt. Natuurlijk, anders was er geen nationale rel ontstaan met de opmerkingen van El Moumni in het Journaal en alle kranten, inclusief deze. Een nieuws-hype dus, opruiing zelfs, gebruikmakend van onbehagen over de moeizame integratie van moslimimmigranten.

Het standpunt van El Moumni over homoseksualiteit is verwerpelijk maar als hij tegelijkertijd geweld tegen homo's veroordeelt, zie ik geen verschil met fundamentalisten als kardinaal Simonis en Kamerleden Leen van Dijke en Van der Vlies. Die formuleren het anders dan El Moumni maar daar gaat het niet om. Het standpunt dat homoseksualiteit een ziekte is, werd tot in de jaren vijftig door medici verkondigd en heeft dus wortels in de Nederlandse samenleving. Wanneer nodigt minister van woordenwolken, Van Boxtel, de ganse katholieke geestelijkheid, de gesubsidieerde Evangelische Omroep, de evangelische fracties uit om met hen een hartig woordje te spreken over integratie in de Nederlandse samenleving? Die heeft inmiddels het homohuwelijk erkend.

In het geschrapte deel van het interview citeerde El Moumni een passage uit de koran over Lot's volk en Sodom en Gomorra, die ook in de bijbel staat. De koran lijkt op de bijbel met een vervolgserie over Mohammed. Ik geloof de bewering van moslimgeestelijken dat de Marokkaanse jongens die homo's treiteren en intimideren niet naar de moskee gaan. Hij heeft er geen greep op. Als ze naar de moskee gingen, zouden ze leren zich net als EO-jongeren van geweld te onthouden en hun kans af te wachten. Zodra de tijd rijp is, komen de fundamentalistsche christenen politiek in actie om homoseksualiteit wettelijk te laten verbieden, zoals bijbel of katholieke leer voorschrijven. De vleugel van El Moumni zal zich bij hen aansluiten. ,,De islamitische straffen worden niet uitgevoerd door individuen of groepen, maar zijn in handen van de rechter.'' (...) ,,Het recht in eigen hand nemen is niet toegestaan in de islam'', zei hij in het interview.

Wat is Nova afgezakt de afgelopen jaren. Homoseksualiteit in de islam en homoseksueel gedrag van Marokkanen zijn interessante verhalen met vele kanten en nuances. Zo'n programma zou dat aan moeten kunnen zonder in slogan-nieuws te vervallen. Maar helaas valt het niet in een itempje van tien tot vijftien minuten te persen. Nova is steeds meer gaan lijken op Netwerk. Ook dat zendt drie items per keer uit, ongeacht de nieuwswaarde of het aanbod van die avond. Nova is eigenlijk Netwerk Laat. Netwerk is een verlengd Journaal met gasten aan tafel. Vroeger was Netwerk sensationeler dan Nova, nu is het onderscheid vervallen.

Heel wat goede mensen zijn vertrokken bij Nova, in de eerste plaats eindredacteur Ad van Liempt. Die is vandaag gehuldigd als eindredacteur van het met de Nipkow-schijf bekroonde programma Andere Tijden. De kwaliteit van een programma, maar ook van andere media, wordt bepaald door de inhoud en ruimte die goede journalisten als Van Liempt krijgen. Nova laat de gevolgen zien van de dictatuur van een format.

    • Maarten Huygen