Belasten erfenis na dood partner wordt afgeschaft

Gehuwden, samenwonenden en geregistreerde partners hoeven naar verwachting vanaf volgend jaar geen successiebelasting meer te betalen bij het overlijden van de partner. Deze drie groepen vallen vanaf 1 januari onder hetzelfde successieregime, terwijl gehuwden nu nog een `bevoorrechte' positie hebben.

Dat voorstel wordt morgen naar verwachting aangenomen in de ministerraad. Daar bespreken de ministers de uitwerking door staatssecretaris Bos (Financiën) van het begin 2000 uitgekomen rapport `De warme, de koude en de dode hand' van de werkgroep-Moltmaker over de Successiewet.

Met de verruiming van het zogenoemde partnerbegrip en het laten vervallen van de maximale vrijstelling is een lastenverlichting van ongeveer 100 miljoen gulden gemoeid. Dit bedrag is enkele weken geleden bij de begrotingsbesprekingen voor 2002 al gereserveerd.

In het huidige regime voor erfenissen geldt slechts voor gehuwden een vrijstelling van 598.149 gulden. Samenwonenden en geregistreerde partners krijgen een forse aanslag op de erfenis (bijvoorbeeld het huis) bij overlijden van hun partner. Daardoor kan het voorkomen dat iemand na het overlijden van de partner zoveel belasting moet betalen over bijvoorbeeld het huis, dat de overblijvende gedwongen wordt te verhuizen of een lening aan te gaan.

Omdat dit volgens het kabinet niet meer past in de samenlevingsvormen van deze tijd, is nu besloten een algehele vrijstelling (gekoppeld aan enkele criteria over de duurzaamheid van de relatie) voor alle samenwonenden te laten gelden. Hiermee komen ook homo-paren en ongehuwd samenwonenden in aanmerking voor een vrijstelling. Omdat het kabinet vindt dat iemand niet rijker wordt door het overlijden van een partner, is besloten het maximumbedrag van zes ton helemaal te laten vervallen.

De commissie-Moltmaker stelde voor de belasting op erfenissen en schenkingen aan ouders, neven en nichten te verlagen, maar de tarieven voor kinderen te laten stijgen. De commissie wilde tevens een einde maken aan de wildgroei aan vrijstellingsregels die nu gelden voor schenkingen.

Het kabinet onderschrijft de voorstellen grotendeels, maar heeft op dit moment te weinig geld voor alle plannen. Op een later tijdstip zal gekeken worden naar de overige aanbevelingen van de commissie-Moltmaker.

RAPPORT MOLTMAKER: via www.nrc.nl/denhaag