BEDRIJFSBELEID

Alle bedrijven die internationaal opereren, worden wel eens met corruptie geconfronteerd. Steeds meer grote ondernemingen hebben hiervoor interne regels.

Ahold ,,De enige manier om je als multinational tegen corruptie te weren is door je eigen maatstaven aan te houden'', zegt woordvoerder Jan Hol.,,Je moet dus alle vormen van corruptie, zowel intern als extern, tegengaan. Corruptie kan bij Ahold leiden tot direct ontslag. Corruptie is ook niet voorbehouden aan bepaalde landen. Het komt overal voor. Wij hebben duidelijke regels opgesteld om misbruik te voorkomen. Zo controleren wij zowel bezoekers als medewerkers van onze distributiecentra als zij de centra verlaten. Dan kom je wel eens iets tegen. Over het algemeen werkt de dreiging van controle al zuiverend. Wij stellen ons personeel daar dan ook van op de hoogte, we geloven dat iedereen het recht heeft om van corruptie gevrijwaard te worden.

Er zijn wel landen waar je zonder corruptie geen zaken kunt doen. Wij besluiten daar dan dus geen zaken te doen. In Nederland staan landen in Centraal- en Latijns Amerika bekend als corruptiegevoelig. Onze ervaring is tegenovergesteld. Onze partners daar zijn vooraanstaand en transparant, dat komt doordat het beursgenoteerde ondernemingen zijn. De beurzen daar hebben meer regels op te volgen dan de beurs in Amsterdam en ze worden strenger gecontroleerd.''

Shell ,,Al meer dan twintig jaar brengt Shell een klein boekwerkje uit: Verklaring van Algemene Beleidsuitgangen'', aldus woordvoerder Henk Bonder. ,,In dit bijbeltje is opgenomen waar wij als bedrijf voor staan. Naast hoofdstukken over bijvoorbeeld de samenleving, gezondheid en milieu, is er ook een hoofdstuk in opgenomen over de integriteit in zaken. Om dit hoofdstuk te onderbouwen hebben wij ook een zogenaamde `management primer', een boekje met daarin een handleiding van hoe om te gaan met corruptie en omkoping. Tevens geven wij sinds vier jaar het Shell report uit, waarin verantwoording wordt afgelegd over hoe onze ondernemingen zijn omgegaan met corruptie. Mensen zijn mensen, ook al werken ze bij Shell. Corruptie komt dus voor, maar wij tolereren het niet. Vorig jaar zijn er twee joint ventures ontbonden, omdat er van corruptie sprake was. Daarnaast zijn er 106 contracten geannuleerd. Dat is een desinvestering van 8 miljoen dollar geweest. Dat klinkt als veel geld, maar als je het afweegt tegen de bedragen die bij Shell in de omloop zijn, is het niet veel.''

KPN ,,Onze bedrijfscode stelt dat corruptie ontoelaatbaar is'', stelt woordvoerder Walter Samuels. ,,Wij onderschrijven de Oeso-richtlijn, die ook in de Nederlandse wet wordt opgenomen. Wij hebben geen interne politie. Je zou eerst een vermoeden moeten hebben, eer je `politie' op eigen personeel afstuurt. Dat hebben we niet. Als er al iets van corruptie aan de oppervlakte komt, valt het onder het strafrecht. Wij hebben de verantwoordelijkheid om corruptie te weren, die komen we ook na. Daar wil ik het verder bij laten. Niet dat ik u wil afpoeieren, maar voor ik het weet, ga ik u nu vertellen dat wij bij KPN aan corruptie doen.''

Unilever ,,Wij hebben een gedragscode die geldt voor alle medewerkers en waar alle medewerkers kennis van dienen te nemen'', verklaart woordvoerder Richard van der Eijk. ,,In die gedragscode staat dat `Unilever van al haar medewerkers verwacht dat zij activiteiten vermijden die strijdig zouden kunnen zijn met het goed uitvoeren van hun werk'. Ook staat erin dat `Unilever geen steekpenningen geeft of ontvangt om commerciële of financiële voordelen te verkrijgen of te verstrekken'. Als iemand benaderd wordt om steekpenningen aan te nemen, wordt dat direct afgekapt. Kijk, Unilever is in vrijwel alle landen ter wereld actief, corruptie is dus bijna niet te voorkomen, maar wij proberen het wel. Als het toch voorkomt, zijn wij streng. Corruptie kan leiden tot het verwijderen van de corrupten.''

Heineken ,,Heineken heeft normen ten aanzien van corruptie ontwikkeld naar aanleiding van de Oeso-richtlijn'', zegt woordvoerder Sietze Montijn. ,,Wij communiceren daarover met onze werkmaatschappijen. De Oeso-richtlijn is nieuw, onze hierop gebaseerde normen dus ook. Het is een proces dat in ontwikkeling is binnen Heineken, over de resultaten kan ik nu nog niets vertellen. Ik wil best over corruptie praten, maar niet tussen neus en lippen door.''

    • Lisette Douma