Alcatel krijgt zijn zaken maar niet op orde

Waarom heeft Alcatel geprobeerd met Lucent te fuseren? Ingewijden beweren dat de Franse producent van telecomapparatuur via synergie-effecten 4 miljard dollar wilde besparen, maar misschien speelden ook andere motieven een rol. Soms nemen grote bedrijven hun toevlucht tot grandioze fusies om problemen op een neergaande markt te verhullen.

De gesprekken met Lucent waren nog niet afgebroken, of Alcatel stuurde een sombere verklaring de wereld in waarin de toelichting op de resultaten van een maand geleden op belangrijke punten is bijgesteld. De achteruitgang op operationeel en financieel gebied is van dien aard, dat het geen verwondering wekt dat Lucent aarzelde om de zeggenschap zomaar uit handen te geven. Weliswaar worstelt het Amerikaanse bedrijf zelf met grote problemen, maar het kan tenminste zeggen dat het ergste achter de rug is. Dat geldt niet voor Alcatel.

De krapte op de markt voor telecomapparatuur heeft zich van Amerika naar Europa uitgebreid en de balans van Alcatel is niet langer bestand tegen de druk. De divisie, die apparatuur levert aan telecombedrijven, boekt dit jaar naar verwachting geen hogere operationele winst. De verwachte omzetgroei van de Optronics-divisie is gehalveerd.

Alcatel staat bekend om zijn reeks van herstructureringen in de afgelopen negen kwartalen. Toch heeft de nu getroffen voorziening van 3 miljard euro zelfs doorgewinterde waarnemers verbaasd. Alcatel zegt dat slechts 1 miljard betrekking heeft op voorraadafschrijvingen en op de lening die aan het in moeilijkheden verkerende Canadese kabelbedrijf 360 is verstrekt. Als dat waar is, moet rekening worden gehouden met verdere afschrijvingen van de inventaris, die nu nog voor 8,6 miljard euro in de boeken staat.

De overige 2 miljard euro van de voorziening is bestemd voor herstructureringen bij drie bedrijfsonderdelen, maar bij twee daarvan - de kabeldivisie en de divisie voor mobiele telefoons - zijn die gering van omvang. Dat betekent dat er iets vreselijk is misgegaan bij nummer drie, de divisie die apparatuur levert aan klanten buiten de telecomsector. Alcatel moet hier misschien grote bedragen aan goodwill afschrijven, die betrekking hebben op eerdere overnames.

Het mislukken van de Lucent-deal, met al zijn risico's, heeft de koers van Alcatel slechts tijdelijk respijt gegeven. Hij dook snel naar beneden toen beleggers de problemen onderkenden waar Alcatel nu in zijn eentje voor staat. Op basis van een voorlopige inschatting worden de aandelen nu verhandeld op een niveau van 30 maal de brutowinst van volgend jaar. De koers zal dus zeker nog verder dalen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly