Aftreden geëist burgemeester

De Berlijnse burgemeester Eberhard Diepgen (CDU) staat onder toenemende druk. De oppositie eist zijn vertrek. Hem wordt verweten dat hij niet heeft ingegrepen toen de affaire met Bankgesellschaft Berlin bekend werd. Diepgen ontkent elke betrokkenheid. Vooralsnog weigert hij af te treden. Vandaag komt hij met een regeringsverklaring over het financiële fiasco in de stad. De burgemeester regeert sinds 1991. Hij leidt een coalitie van CDU (christen-democraten) en SPD (sociaal-democraten). Beide partijen spelen elkaar ook buiten de politiek de bal toe in een onontwarbare kluwen van vriendjespolitiek en belangenverstrengelingen.

Inmiddels distantieert de SPD zich van haar partner. Tijdens de behandeling van de affaire in het deelstaatsparlement van Berlijn, eiste SPD-fractiewoordvoerder Peter Stadtmüller harde maatregelen: ,,De situatie is ernstig. Het voortbestaan van de coalitie hangt af van de bereidheid bij de CDU om snel orde op zaken te stellen'', zei hij. De oppositie, bestaande uit de liberale FDP, Groenen en oud-communisten van de PDS, wil vervroegde verkiezingen.