Verzekeren drukt op winst Fortis

Magere resultaten van het verzekeringsbedrijf hebben Fortis in het eerste kwartaal parten gespeeld. De nettowinst van de bankverzekeraar daalde met 5 procent naar 811 miljoen euro (1,78 miljard gulden).

Dat heeft het Belgisch/Nederlandse concern vanmorgen bekendgemaakt.

Door de malaise op de aandelenmarkten zijn vooral de beleggingsresultaten van de verzekeringsactiviteiten ingezakt. ,,De huidige vertraging van de wereldeconomie beïnvloedde de financiële markten en de resultaten van financiële dienstverleners negatief in de eerste drie maanden van 2001'', aldus Fortis in een verklaring.

De eigenaar van MeesPierson, GWK en ASR sprak niettemin de verwachting uit dat de nettowinst per aandeel dit jaar stijgt met 7 tot 12 procent.

Op Beursplein 5 reageerden beleggers gematigd positief op de kwartaalcijfers. De winst per aandeel (0,60 euro) viel hoger dan analisten hadden verwacht. Omstreeks het middaguur stond het fonds een kwart procent hoger op 29,71 euro. Een woordvoerder benadrukte dat er in het eerste kwartaal van vorig jaar een recordwinst was geboekt, mede dankzij enkele meevallers. Toen spekte Fortis de kas met een forse millennium-meevaller van 72 miljoen euro. Daarnaast zorgden de winsten op de obligatieportefeuille van dochter Generale Bank in het eerste kwartaal van 2000 voor een ruime verdubbeling van de beleggingsresultaten. Ook de verkoop door participatiedochter Nesbic van een belang in het telecombedrijf Versatel droeg toe bij aan het spectaculaire resultaat.

De voor analisten `meevallende' cijfers waren te danken aan de hogere beleggingswinsten van het bankbedrijf en lagere voorzieningen voor slechte kredieten. Dat laatste werd volgens Fortis mede veroorzaakt een `harmonisatie van het voorzieningenbeleid' van de verschillende banken van het concern. Zonder acquisities, desinvesteringen en valuta-effecten zou de totale nettowinst van de onderneming met 8 procent zijn gedaald.

In Nederland kocht Fortis vorig jaar verzekeraar ASR, die inmiddels is gefuseerd met Amev. Het bruto premie-inkomen leven in Nederland groeide met 907 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Deze stijging kwam voor een groot deel voor rekening van ASR. Bovendien stapte een aantal Fortisbedrijven met hun werknemerspensioenen over naar de zogeheten Amev Stad Rotterdam Verzekeringsgroep. Hierdoor kreeg de groei van het bruto premie-inkomen nog een extra impuls in het eerste kwartaal. ASR droeg ook bij aan beter renteresultaten uit obligaties (17 procent).

Vorig jaar ontving Fortis nog dividend uit haar 20 procentbelang in ASR. De baten in de divisie verzekeringen namen met 11,5 procent af tot 5,3 miljard euro. De premies lieten stijging met 43 procent zien, onder andere door het overgenomen ASR, maar de beleggingswinsten daalden flink.

Daarnaast zakten de beleggingswinsten voor eigen rekening met 100 miljoen euro naar 71 miljoen euro. Het totale netto operationele resultaat van de verzekeringsdivisie daalde met 19 procent tot 286,8 miljoen euro.