Solana lijmt breuk in regering Macedonië

In Skopje is de politieke crisis bezworen die vorige week uitbrak als gevolg van een geheim akkoord tussen de Albanese rebellen in het noorden van het land en de leiders van de twee partijen van de Albanese minderheid. De regering van nationale eenheid functioneert weer.

Het herstel van de regering van nationale eenheid – waarin alle grote partijen in het parlement zijn vertegenwoordigd, ook die van de Albanese minderheid – is het resultaat van de bemiddeling van Javier Solana, bij de Europese Unie verantwoordelijk voor het buitenlands en veiligheidsbeleid. Hij slaagde er in twee korte bezoeken in de politieke leiders in Macedonië weer op een lijn te krijgen. Afgesproken is dat het akkoord, dat de twee leiders van de Albanese partijen met de politieke leider van de rebellen hebben gesloten, van de baan en van nul en generlei waarde is. Anderzijds hebben de twee betrokken partijleiders er zich niet uitdrukkelijk van hoeven distantiëren, zoals aanvankelijk door de `Macedonische' partijen was geëist. In het akkoord werden de eisen van de Albanese minderheid nog eens op een rij gezet. Daarnaast echter was in het akkoord sprake van amnestie voor de rebellen als ze de strijd staken en van het recht van Albanese recruten om hun dienstplicht te vervullen in hun eigen gemeente. De andere Macedonische partijen hadden het akkoord in heftige termen veroordeeld.

Het herstel van de regering van nationale eenheid maakt in principe de weg vrij voor een hervatting van de dialoog over de rechten van de Albanese minderheid. Deze dialoog was afgebroken na het omstreden akkoord met de rebellen.

Een van de leiders van de Albanese rebellen, een man die bekend staat als Commandant Sokoli, zei gisteren dat zijn Nationaal Bevrijdingsleger UÇK de strijd gaat uitbreiden en verplaatsen. Tot dusverre heeft het UÇK zich tot het noorden van Macedonië beperkt. Sokoli zei gisteren dat de strijd vanaf nu zal worden gevoerd in gebieden en plaatsen ,,waar we denken dat het zin heeft'', inclusief grote steden en vliegvelden. ,,Vanaf nu zullen we dezelfde oorlog voeren als de oorlog die de Macedonische regering tegen ons voert'', aldus Commandant Sokoli. Hij wilde in een telefonisch vraaggesprek met het persbureau AP niet ingaan op vragen of dat dreigement inhoudt dat het UÇK terreuraanvallen gaat plegen, maar zei wel dat zijn strijders steden als Kumanovo en Skopje zouden kunnen beschieten.