Slecht jaar voor verzekeraars

De Nederlandse schadeverzekeraars hebben door grote rampen zoals de vuurwerkexplosie in Enschede in 2000 slecht geboerd. Het gezamenlijke resultaat (premies minus schades in procenten van de bruto verdiende premie) daalde van 0,8 naar een procent negatief. Dat blijkt uit gegevens van het Verbond van Verzekeraars.