Redding `Us MVV'ke' mocht wat kosten

Accountant KPMG oordeelt hard over de Zuid-Limburgse Kamer van Koophandel, maar het bestuur is zich van geen kwaad bewust. ,,Er is geen sprake van een affaire.''

,,In Nederland hebben ze blijkbaar niet in de gaten wat de toegevoegde waarde kan zijn van een ondernemende Kamer van Koophandel.'' Algemeen-secretaris drs. P. Haane van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg zegt het zuurtjes. Het algemeen bestuur van de Kamer in Maastricht blijft overtuigd van zijn gelijk, ook al moesten tal van `ondernemende projecten' van de Kamer van Koophandel (KvK) op last van staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) worden teruggedraaid. Haane: ,,We hebben het Ybema niet duidelijk kunnen maken.''

Met een netwerk van stichtingen had de KvK economische impulsen willen geven aan Zuid-Limburg. De stichtingen namen deel in de bouw van bedrijvencentra, zouden toeristische initiatieven ontplooien en parkeergarages bouwen. Haane verwijst naar Frankrijk. Daar hebben Kamers van Koophandel ook zo'n actieve rol.

Ybema wist tot begin vorig jaar niets van de ondernemingslust van de Zuidlimburgse KvK. Toen het bekend raakte, blokkeerde hij de plannen. Ybema vroeg accountantskantoor KPMG een feitenonderzoek te doen naar de financiële, bestuurlijke en personele banden van de KvK. Het onderzoek bevestigt het vermoeden van Ybema dat de KvK zich in strijd met de wet begeven heeft in het exploiteren en investeren in onroerend goed. De meeste activiteiten zijn ontplooid door stichtingen waarover de KvK zeggenschap had. Zo werd het volgens Ybema mogelijk dat de stichtingen zich, met geld van de KvK, ontpopten als concurrenten op de vrije markt.

Haane, en ook KvK-voorzitter W. Blind zeggen zich juist gesteund te voelen door het onderzoek. Blind: ,,Ik ben er echt van overtuigd dat wij niets onrechtmatigs hebben gedaan.''

De werkgeversfractie in het KvK-bestuur is daar niet van overtuigd. De fractie, namens wie voorzitter Blind gekozen is in het bestuur, eist het aftreden van Blind. Hem wordt verweten dat hij slecht heeft gecommuniceerd. Het algemeen bestuur wist niet welke stichtingen met wie contracten sloten en met welke gelden welke projecten werden gedaan. G. Wagemans, fractielid in het algemeen bestuur van de KvK namens de werkgevers: ,,Het ontbrak aan transparantie. Wij waren als algemeen bestuur verantwoordelijk, maar wisten niet precies wat er gebeurde.'' Blind zegt niet te denken aan aftreden. Hij weet zich nog gesteund door een meerderheid in het algemeen bestuur.

Wagemans is voorzichtig als hij duidelijk maakt dat er nòg een bezwaar leeft bij zijn fractie tegen het optreden van Blind. Buiten de Limburgse hoofdstad blijkt in werkgeverskringen wrevel te bestaan over de ,,verwevenheid'' van het dagelijks bestuur van de KvK met de stad Maastricht. Dat was te zien aan de activiteiten van de KvK. Wagemans: ,,Kijk naar het KPMG-rapport. Dat gaat vooral over het Geusseltproject in Maastricht.''

Wagemans doelt op het bouwen van kantoren in het gebied rond het voetbalstadion De Geuselt, thuishaven van ,,Us MVV'ke''. Samen met de gemeente Maastricht nam de KvK het initiatief om het Geusselt-terrein te ontwikkelen. Ten laste van het bouwproject werden de schulden van de noodlijdende Maastrichtse voetbalclub MVV gesaneerd en werd het Geusseltstadion gerenoveerd. Blind trad daarbij op als voorzitter van de KvK, als commissaris van de stichting Geusselt, als voorzitter van de stichting Beheer MVV en als directielid van de SNS Bank, de kredietverstrekker.

MVV kreeg tot nu toe, ten laste van het totale project, 13,8 miljoen gulden via de stichting Geusselt die daardoor nu in financiële problemen verkeert. De stichting had tot eind vorig jaar een personele band met de KvK en de gemeente. KvK-voorzitter Blind èn de wethouders R. Leenders en Th. Bovens zaten in het bestuur. Directeuren van de stichting waren algemeen-secretaris Haane en een ambtenaar van de gemeente. Uit het KPMG-onderzoek blijkt dat de stichting Geusselt exclusief zaken deed met aannemer Wilma. Die kreeg in 1999 zonder aanbesteding bouwopdrachten ter waarde van minimaal 40 miljoen gulden in het Geusselt-gebied. Argument voor het inschakelen van Wilma was dat de aannemer al twee percelen naast het voetbalstadion had. De grond blijkt in 1993 door de gemeente te zijn gegeven aan MVV die ze doorschoof naar Wilma. Als tegenprestatie verkocht Wilma in 1999 de percelen voor één gulden aan de stichting Geusselt. KPMG ontdekte dat de stichting de echte waarde van de door Wilma ingebrachte twee percelen (1,5 miljoen gulden) doorsluisde naar voetbalclub MVV, via een sponsorcontract.

De constructie wekt de schijn een opzetje te zijn, om opnieuw geld te kunnen pompen in de voetbalclub. Bij Wilma Bouw in Maastricht, omgedoopt tot Nelissen Van Egteren, is niemand beschikbaar voor commentaar en secretaris Haane van de KvK zegt van niets te weten. Wethouder Leenders, bestuurslid van de stichting Geusselt, wil enkel schriftelijk reageren, en blijft vaag: ,,PPS-constructies (publiek-private samenwerking, red) zijn elke keer weer het eindproduct van maatwerk, waarbij de partners in gezamenlijk overleg komen tot een uiteindelijke formule en aanpak. De gemeente gaat daar dus niet alleen over.'' Waarom hij niet wil praten over de affaire? Leenders, schriftelijk: ,,Omdat er geen sprake is van een affaire, maar van zeer heldere en transparante besluitvorming.''

    • Joep Dohmen