`Radicale hervorming veehouderij'

Minister Brinkhorst (Landbouw) komt snel met een plan voor radicale hervorming van de veehouderij. Daarmee komt hij tegemoet aan de bevindingen van de commissie-Wijffels, die gisteren tot de conclusie kwam dat de intensieve veehouderij alleen kan blijven bestaan als zij voldoet aan veel hogere eisen van milieu en dierenwelzijn.

Brinkhorst reageerde gisteren met instemming op het rapport van de commissie, die naar aanleiding van de mond-en klauwzeercrisis werd ingesteld. ,,Het is een helder, hard en onontkoombaar rapport'', aldus de D66-minister. ,,Dit betekent het einde van de intensieve veehouderij zoals wij die kennen.''

Commissievoorzitter Herman Wijffels noemde gisteren de omstandigheden waarin dieren in de intensieve veehouderij worden gehouden ,,dieronwaardig''. Hij schetste een toekomst waarin het natuurlijke gedrag van dieren de maat is voor de veehouderij. ,,Varkens moeten wroeten, kippen scharrelen en de koe moet in de wei'', aldus Wijffels. Volgens de oud-Rabo-topman wordt de veestapel door strengere normen vanzelf kleiner. Van de consument verwacht de commissie dat deze bereid is meer te betalen voor duurzamer producten. ,,Anders is de consument als burger niet integer.''

In de Tweede Kamer is het rapport kritisch ontvangen. D66, PvdA en CDA missen concrete voorstellen om structurele veranderingen af te dwingen. VVD en CDA zijn het niet eens met het voorstel van Wijffels veemarkten, die worden beschouwd als risicohaarden voor besmettelijke dierziekten, binnen tien jaar te sluiten. PvdA, D66 en Groenlinks willen daarover juist al binnen tien dagen een beslissing. Brinkhorst zegde gisteren toe binnen twee weken te komen met een voorstel over de toekomst van de veemarkten.

De voorstellen van de commissie-Wijffels zijn positief ontvangen door zowel boerenorganisatie LTO als natuurorganisaties en dierenbescherming. LTO-voorzitter Doornbos sprak van een ,,realistisch rapport'' dat de verantwoordelijkheid van veehouders naast die van supermarkt en consument stelt. Hij verwacht dat het voorstel een einde zal maken aan diertransporten op lange afstand, wat zal leiden tot een verschuiving van de productie van varkensvlees van Zuid-Europa naar Nederland. De commissie suggereert een maximale transporttijd van acht uur.

De Stichting Natuur en Milieu is positief over de nadruk op een meer dier- en milieuvriendelijke benadering. Zij mist voorstellen om meer duurzame producten aantrekkelijker te maken door een stimulerend prijsbeleid, zoals via BTW- maatregelen. De dierenbescherming is enthousiast omdat het rapport ,,dieren centraal stelt''.