Pronk wil geen soepeler opslagregels

Minister Pronk (Milieu) voelt niets voor de wens van de Tweede Kamer om de regels voor opslag van vuurwerk te versoepelen. Dat bleek gisteren tijdens een discussie over het ontwerp-vuurwerkbesluit.

In het besluit zijn regels opgenomen voor de opslag van zowel consumenten- als professioneel vuurwerk. Omdat de Tweede Kamer in tijdnood kwam, zal de discussie later worden voortgezet. Volgens regeringspartijen en oppositie slaat Pronk door met zijn strenge eisen voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk. Zo staat in het besluit dat consumentenvuurwerk (bedoeld voor Oudjaar) alleen mag worden verhandeld in ruimtes die op twintig meter afstand staan van bebouwing. Dat heeft tot gevolg dat bijna 90 procent van deze detailhandel moet stoppen. Over het hele land betreft het 2.400 winkels.

Volgens Pronk is die afstandseis afkomstig van de brandweer. Ondanks het dringende verzoek van vrijwel alle partijen om die twintig meter te wijzigen, houdt de minister eraan vast, omdat ,,elk risico voor de burgers moet worden vermeden''. De vuurwerkramp in Enschede heeft dat bewustzijn volgens Pronk sterk beïnvloed.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ook een andere aanpak bij de opslag van professioneel (zwaar) vuurwerk. In het vuurwerkbesluit wordt een afstand van 800 meter voorgeschreven, maar ook dat vindt de Kamer overdreven. Verwezen werd naar voorschriften die Defensie hanteert voor de opslag van munitie: een afstand van 400 meter. De Kamer vroeg de minister hoe hij de kwestie praktisch denkt op te lossen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat bij een afstand van 800 meter en een maximale opslag van 6.000 kilo professioneel vuurwerk per keer in het hele land geen geschikte plek meer is. In diverse gemeenten stagneren nu al bouwactiviteiten omdat gepuzzeld wordt over verplaatsing van het binnen de gemeente opgeslagen vuurwerk.

Pronk zorgde voor opschudding door te zeggen dat jaarlijks van het professionele vuurwerk tussen de 1.3 en twee miljoen kilo wordt doorverkocht aan particulieren die daarvoor geen vergunning hebben. Volgens de minister, die was geïnformeerd door zijn ambtenaren, is het daarom illegale handel.