Officier geschorst om relatie

De luchtmacht heeft een vrouwelijke officier uit haar functie gezet omdat ze een relatie heeft met Constant Kusters, de leider van de extreem-rechtse Nederlandse Volksunie (NVU). Volgens Defensie is de relatie ,,niet verenigbaar met vertrouwensfunctie die de officier heeft als militair''.

De officier werkte als eerste luitenant bij het dienstvak `inlichtingen en veiligheid' op de luchtmachtbasis Gilze Rijen. Zij moest tactische gevechtsinlichtingen verzamelen voor een squadron F-16's, zoals weersgesteldheid en te verwachten luchtafweer. Het ministerie van Defensie benadrukt dat de militaire inlichtingendienst (MID) niet verantwoordelijk was voor haar functie.

Wel worden alle militairen vóór hun benoeming gescreend door de MID. Tijdens dit zogenoemde `veiligheidsonderzoek' was al gebleken dat zij bevriend was met een familielid van de NVU-leider. Dit was echter geen bezwaar.

Toen de luchtmacht hoorde dat de vrouw inmiddels een relatie had aangeknoopt met Kusters, werd een nieuw onderzoek ingesteld en werd de verklaring ingetrokken. De commandant van de Gilze Rijen zette daarop de luitenant in februari van dit jaar uit haar functie. Defensie bevestigt dat de luchtmacht het voornemen heeft de vrouw te ontslaan.