Kamer twijfelt over effect van belastingwet

De Tweede Kamer is niet gerust op de inkomenseffecten van de belastingherziening. Dat bleek tijdens een overleg in de Tweede Kamer over de problemen bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel, dat op 1 januari van kracht is geworden.

Ondanks krachtige ontkenningen van staatssecretaris Bos (Financiën), bleven enkele fracties waarde hechten aan de uitkomst van een promotieonderzoek van de Rotterdamse docent Van Eijck, dat 30 procent van de huishoudens er meer dan vier procent op achteruit gaat.

De Tweede Kamer toonde zich overigens redelijk tevreden over de eerste maanden dat de nieuwe belastingwetgeving van kracht is.

Promovendus Van Eijck heeft enkele weken geleden in het economenblad ESB bericht over een deel van zijn onderzoek. Vooral ouderen zouden er, in tegenstelling tot wat het kabinet zegt, fors op achteruit gaan.

Bos veegde de vloer aan met het rapport van de Rotterdamse fiscalist. ,,Het is moeilijk me in milde bewoordingen over dit onderzoek uit te drukken'', aldus een geïrriteerde Bos. ,,Van Eijck heeft zich niet beziggehouden met de feiten, hij heeft gewoon een nieuw model ontwikkeld. Van zijn suggestie dat 30 procent van de huishoudens erop achteruit gaat laat ik geen spaan heel. Het spoort niet met de werkelijkheid.''

De fracties van CDA, PvdA en VVD eisten snel inzicht in de werkelijke inkomenseffecten van het plan. Bos zegde toe die uiterlijk met Prinsjesdag te zullen leveren, maar liet weten geen verrassingen te verwachten. ,,Ik voel niets voor een reparatie van het stelsel, want er valt niets te repareren.''

Bos liet overigens ook weinig heel van een notitie over de invoering van één uniform belastingtarief voor alle inkomensgroepen (een vlaktax), die het Wetenschappelijk Instituut van het CDA eerder deze week presenteerde.

,,Hier wordt helemaal geen vlaktax voorgesteld'' oordeelde Bos. ,,Alles wat er aan progressieve tarieven wordt uitgesloopt, komt linea recta terug via een ware kerstboom aan heffingskortingen en inkomensafhankelijke regelingen.''

Tijdens het debat ontstond onduidelijkheid over de fiscale behandeling van de bestelauto. Veel ondernemers klagen al maanden dat het bijhouden van het aantal gereden privékilometers in hun bestelauto's veel administratief werk oplevert.

Verschillende Kamerfracties drongen er bij Bos op aan snel met een soepeler regeling te komen, om ,,administratieve rompslomp'' te voorkomen. In totaal gaat het om ruim 100.000 busjes in Nederland. Werkgeversorganisatie MKB Nederland schat dat ongeveer 80 procent van die bedrijfswagens ook privé wordt gebruikt.