Huisartsen: Borst breekt woord

Minister Borst heeft woordbreuk gepleegd. Dat zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging, die om deze reden naar de rechter is gestapt. De minister heeft volgens de huisartsen toegezegd dat zij de gestegen premie voor de arbeidsongeschiktheidspremie zou vergoeden, en is daar later van teruggekomen.

De minister deed haar toezegging onder meer in Medisch Contact in januari dit jaar. Borst zegt daarin over de verhoogde premies: ,,Een reële kostenstijging moet en zal gewoon worden vergoed. Dat zeg ik bij dezen toe.''

Borst had het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) al in december gevraagd een nieuw tarief te berekenen, waarin de premiestijging over de laatste twee jaar was verdisconteerd. Het CTG adviseerde de minister in januari dit jaar het inkomen van de huisartsen met 2,6 procent te verhogen, om te compenseren voor de gestegen arbeidsongeschiktheidspremie.

De minister had binnen drie maanden op het voorstel moeten reageren. Die termijn is inmiddels verstreken. Borst heeft laten weten het voorstel niet goed te keuren omdat de ,,kabinetsbesluitvorming vertraging heeft opgelopen''. De huisartsenorganisatie beticht de minister nu van woordbreuk, en laat haar beleid toetsen door de bestuursrechter in Utrecht.

Verzekeraar MOVIR meldt dat de arbeidsongeschiktheid onder huisartsen nog steeds stijgt. Artsen vallen op steeds jongere leeftijd uit.

    • Mariël Croon