Gedreven en vasthoudend

Eind jaren zeventig liep Annemarie Goedmakers woedend weg uit de vergaderzaal van de Provinciale Staten van Noord-Holland nadat de toenmalige commissaris van de koningin haar de mantel had uitgeveegd. Goedmakers had haar baby op schoot en de commissaris was bang dat Goedmakers, als prominent feministe, haar huilende zoon publiekelijk de borst ging geven.

Zo'n 20 jaar later is Goedmakers (53, Amsterdam) directeur bij energieconcern Nuon en verantwoordelijk voor `duurzame energie'. Deze energie wordt opgewekt uit water, zon en wind. Consumenten kunnen per 1 juli kiezen wie hun leverancier wordt van deze `schone energie'.

Volgens mensen die haar kennen is Goedmakers nog steeds iemand die haar eigen pad volgt. ,,Er zit een consistente lijn in haar leven'', zegt oud-minister van Milieu Margreeth de Boer, die samen met haar in de PvdA-fractie in de Provinciale Staten zat. Ook eind jaren '70 was Goedmakers al actief met duurzaamheid in het algemeen en energie in het bijzonder. Zo bemoeide zij zich in die tijd met het energieprogramma van de overheid en was ze een van de eersten die zich inzetten voor invoering van de `milieu-effectrapportage', een rapport dat bedrijven en het rijk moeten maken over milieu-effecten van hun investeringen. ,,Ze was in bepaalde opzichten haar tijd ver vooruit'', aldus De Boer.

Zes jaar geleden kwam Goedmakers in dienst bij Nuon. Achteraf bezien had ze groot strategisch inzicht: ze heeft een cruciale post binnen de schone-energiesector in Nederland.

Na haar studie biochemie in Amsterdam en ecologie in het Franse Lyon was Goedmakers actief als wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit van Amsterdam, hoofd van de afdeling multilaterale samenwerking bij het toemalige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur en projectmanager Milieu Internationaal bij het ingenieursbureau DHV.

Bij het internationaal opererende DHV leerde ir. F. Spaargaren haar eind jaren tachtig kennen als een ,,gedreven persoonlijkheid met soms hele specifieke opvattingen''. ,,Annemarie zocht vaak de confrontatie om te zien hoe ver ze kon gaan. Dat werkt goed in de politiek maar minder in de wereld van de consultancy. Mensen dachten vaak dat ze ruzie zocht terwijl zij alleen de grenzen aan het aftasten was'', aldus Spaargaren.

De wereld van de politiek leerde zij kennen als actief PvdA-lid. Naast het lidmaatschap van de Provinciale Staten was ze ook lid van het Europees Parlement. Daarnaast was ze vijf jaar tweede vice-voorzitter van de partij en lid van de werkgroep die het bestuur van de Rooie Vrouwen adviseerde.

In de loop der jaren heeft Goedmakers haar toon gematigd. Al is ze nog steeds ,,gedreven en vasthoudend'', volgens directeur F. Evers van Natuurmonumenten die Goedmakers al zo'n 25 jaar kent. Geen wonder dat iemand als H. Dijkgraaf, president van Shell Nederland, die haar pas een jaar kent, beschrijft als een ,,pragmatisch idealist''. Shell en Nuon hebben veel met elkaar te maken aangezien beide bedrijven actief zijn in het opwekken van duurzame energie. ,,Ze is iemand die geen nee accepteert en duidelijk weet en zegt wat ze wil: consumenten overtuigen van het nut van duurzame energie''.

De Boer komt tot dezelfde conclusie: ,,Ze is wijzer geworden, ze kon vroeger behoorlijk opvliegend zijn'', aldus De Boer.

    • Heleen de Graaf