FIOD zeer gesloten organisatie

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is een zeer gesloten organisatie en maakt onderdeel uit van de Belastingdienst van het ministerie van Financiën. Inzet van de FIOD is het zwaarste middel dat de Belastingdienst binnen haar controlerende taak kan gebruiken. De FIOD voert strafrechtelijke onderzoeken uit en mag dus gebruik maken van dwangmiddelen, zoals huiszoekingen, telefoontaps of aanhoudingen.

Dat gebeurt onder supervisie van het openbaar ministerie. De afgelopen jaren kwam de FIOD, behalve door de acties in de voetbalwereld, met wisselend succes in het nieuws wegens grote operaties op de beurs (Operatie Clickfonds), bij het Van der Valk-concern en in de drugswereld. Medewerkers staan bekend als harde werkers met over het algemeen een redelijke kennis van zaken. Slachtoffers van de dienst hebben kritiek op de volgens hen intimiderende werkwijze. Zo vertelde een voormalig topman van SNS-bank in een recent Clickfondsproces dat de ondervragingen hem deden denken ,,aan films uit enge verre landen''.

Vanuit de advocatuur wordt gewezen op de te zwakke controle op de FIOD. Weliswaar is de staatssecretaris van Financiën politiek verantwoordelijk en toetst de rechter het FIOD-werk in de rechtszaal, maar het onafhankelijke toezicht op de directe werkzaamheden zou zich op te grote afstand bevinden.