Duizenden aanhangers Wahid belagen parlement

Enkele duizenden aanhangers van de Indonesische president Abdurrahman Wahid zijn vanmorgen met geweld doorgedrongen tot het terrein voor het parlementsgebouw in Jakarta. Binnen hadden de meeste fracties zich toen al uitgesproken voor een laatste stap in de procedure die kan leiden tot afzetting van Wahid.

De betogers doorbraken om kwart over vier plaatselijke tijd (11.15 uur in Nederland) het eerste politiecordon rond het parlementsgebouw, door met vrachtwagens het hek te rammen. Ze werden met traangasgranaten tot staan gebracht door een tweede cordon oproerpolitie met helmen, schilden en karabijnen. Na een ultimatum van de politie begonnen de demonstranten zich terug te trekken en gingen op weg naar het presidentiële paleis in Jakarta.

De aanhangers van Wahid sloegen eerder het aanbod met een delegatie van tien mensen naar binnen te gaan af. Zij dreigden een `bloedbad' aan te richten als de door hen vereerde president wordt afgezet.

In de Oost-Javaanse stad Pasuruan, bolwerk van de jarenlang door Wahid geleide moslimbeweging Nahdlatul Ulama, kwam het vandaag tot heftige botsingen tussen jonge Wahidaanhangers en de politie. Eén aanhanger werd door een politiekogel gedood.

Het parlement begon vanmorgen in plenaire zitting aan een beslissend debat over Wahids presidentschap. Op de agenda stond een beoordeling van diens reactie op de tweede waarschuwing, die hij op 30 april van het parlement kreeg. Wahids Partij voor Nationaal Ontwaken (PKB), goed voor 10 procent van de parlementszetels, poogde in een urenlang interruptiedebat de algemene beschouwingen over deze kwestie uit te stellen. De PKB-fractie beriep zich op een brief van de procureur-generaal, waarin hij de volksvertegenwoordiging laat weten geen aanleiding te zien voor een gerechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van de president bij een tweetal financiële schandalen, waarvoor het parlement hem op 1 februari had berispt.

De PKB werd rond het middaguur weggestemd en het debat werd geopend door een woordvoerder van de nationalistische PDI-P, de partij van vice-president Megawati Soekarnoputri en de grootste fractie in het parlement. [Vervolg INDONESIË: pagina 5]

INDONESIË

Vernietigend oordeel parlement

[Vervolg van pagina 1] Woordvoerder Sophan Sophiaan, een bekend tv-acteur, stelde vast dat Wahid de eerste twee waarschuwingen niet had gehonoreerd en zijn ambtseed had geschonden door te dreigen met gewelddadige betogingen en met afscheiding van zes provincies, als hij zou worden afgezet.

Onder het mom van corruptiebestrijding zou hij leden van hem onwelgezinde partijen hebben geïntimideerd met een politiek getint vervolgingsbeleid.

De spreker pleitte onder luide bijval uit de vergaderzaal voor een Buitengewone Zitting van het Volkscongres, deze zomer. Daar zal Wahid zich moeten verantwoorden en dit `politieke proces' kan leiden tot zijn afzetting. Toen ook de woordvoerster van Golkar, ooit de partij van oud-president Soeharto en in grootte de tweede fractie, voor een buitengewone zitting pleitte, had dit voorstel al een meerderheid.

Nagenoeg alle sprekers velden een vernietigend oordeel over Wahids presidentschap. Met diens standpunt dat het parlement zich bevoegdheden aanmeet die niet stroken met de grondwet en aanstuurt op een parlementair systeem, werd de vloer aangeveegd. Volgens Evita Asmalda, woordvoerster van Golkar, is het juist Wahid die zich bedient van een parlementaire logica door te dreigen met ontbinding van de volksvertegenwoordiging. Dit dreigement deed voor nagenoeg alle fracties de deur dicht.

Alleen de woordvoerder van de PKB, Ma'aruf Amin, verzette zich tegen pleidooien om Wahid ter verantwoording te laten roepen door het Volkscongres.

Amin zei dat het parlement bezig was af te wijken van de grondwet van 1945, die voorziet in een presidentieel systeem en verweet zijn collega's te vervallen in dezelfde machtspolitieke spelletjes als Soeharto.

,,Onder diens Nieuwe Orde'', zei Ma'aruf, ,,had de president alle en het parlement geen enkele macht. Nu worden de rollen omgedraaid en dat is evenmin gezond.''

`Berechting' door het Volkscongres betekent nog niet dat Wahid ook wordt afgezet.

In theorie kan dit hoogste college van staat besluiten tot een speciaal arrangement, hangende een grondwetswijziging, en een vergaande overdracht van bevoegdheden van Wahid aan Megawati bekrachtigen. Wahid zou daarbij de eerste nominaal president blijven.

De voorbereidingen voor een congreszitting vergen twee maanden.

ANALYSE: pagina 5

    • Dirk Vlasblom