Dela op de vlucht voor fiscus

Dela richt in Zwitserland een herverzekeraar op. Hiermee verplaatst de uitvaartverzekeraar de financiële activiteiten – zo'n 2,5 miljard gulden – naar het buitenland. Dela neemt de stap na tot nu toe vruchteloos aangevochten claims van de Belastingdienst. De fiscus heeft Dela al voor bijna 400 miljoen gulden aan navorderingen over 1996 en 1997 opgelegd. Volgens de fiscus moet Dela een deel van de kasreserves bij de winst optellen en daarover belasting betalen.