Crisis in Kamer van Koophandel Zuid-Limburg

De Kamer van Koophandel voor Zuid-Limburg verkeert in een bestuurscrisis. Een deel van het algemeen bestuur is opgestapt omdat voorzitter W. Blind weigert te vertrekken.

Blind wordt, door de bestuursleden die aangewezen zijn door de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), verantwoordelijk gehouden voor ongeoorloofde investeringen in onroerend goed en de financiering van Maastrichtse voetbalclub MVV. Die handelwijze leidde vorig jaar tot ingrijpen door staatssecretaris Ybema van Economische Zaken. Hij schorste besluiten van het dagelijks bestuur die in strijd waren met de wettelijke taken van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK heeft inmiddels de gewraakte activiteiten stopgezet, teruggedraaid, dan wel niet uitgevoerd.

De bestuursleden van de LWV-fractie vinden dat de positie van Blind onhoudbaar is na de publicatie van een rapport van accountantskantoor KPMG. Dat rapport, opgesteld in opdracht van Ybema, bevestigt het vermoeden van de staatssecretaris dat de KvK en daaraan verbonden stichtingen, ,,ontoelaatbare vastgoedpraktijken'' hebben ontplooid. In een brief aan de Tweede Kamer concludeert Ybema dat de KvK deze rechtspersonen ,,grote sommen geld'' heeft gegeven. ,,Door toedoen van de Kamer van Koophandel'' konden de stichtingen met geld afkomstig van de KvK activiteiten ontplooien die wettelijk niet zijn toegestaan. De door de KvK gecontroleerde stichting Geusselt bleek, zonder dat daar ruchtbaarheid aan was gegeven, voor 1,5 miljoen gulden sponsor te zijn van voetbalclub MVV uit Maastricht.

Blind weigert te vertrekken, zo laat hij desgevraagd weten. ,,Ik ben er echt van overtuigd dat wij niets onrechtmatigs gedaan hebben. De conclusie van KPMG is dat uiteindelijk geen cent van de Kamer van Koophandel verkeerd is terechtgekomen.'' Hij weet zich gesteund door een meerderheid van de leden van het algemeen bestuur. Blind wil zijn termijn als voorzitter, die eind dit jaar afloopt, afmaken.

De werkgeversfractie, namens wie Blind sinds 1996 in het bestuur zit, heeft op één lid na, uit protest het lidmaatschap van het algemeen bestuur van de KvK opgeschort. ,,Het rapport van KPMG was de druppel die de emmer deed overlopen'', zegt LWV-voorzitter L. Zwiers. ,,Onze bestuursleden zijn vooral boos over het gebrek aan transparantie. Ze wisten niet wat er aan de hand was.''

Uit het KPMG-rapport blijkt dat de stichting Geusselt, die tot het ingrijpen van Ybema bestuurlijk verweven was met de KvK, naast de sponsoring van 1,5 miljoen gulden nog eens 13,8 miljoen gulden ,,beschikbaar heeft gesteld'' aan voetbalclub MVV. Daarvan is inmiddels 6,8 miljoen gulden kwijtgescholden. Inmiddels heeft de KvK de banden met de stichting verbroken en zich teruggetrokken uit de vastgoedprojecten rond het voetbalstadion De Geusselt.