`VS niet eenzijdig uit Bosnië'

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, heeft de NAVO-bondgenoten vanochtend met steun van president Bush opnieuw verzekerd dat de Verenigde Staten niet eenzijdig hun troepen uit Bosnië zullen terugtrekken. Powell gaf deze verzekering tijdens de halfjaarlijkse raad van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Boedapest, aldus diplomaten.

Powell ging hiermee in op recente uitlatingen van Amerika's minister van Defensie Rumsfeld dat de VS klaar zijn voor een terugtrekking uit Bosnië en dat het militaire werk daar al ,,drie of vier jaar geleden gedaan is''. Powell herhaalde de formule van `Samen uit, Samen thuis', die hij in februari zijn NAVO-collega's had voorgehouden inzake de vredesmissies in Bosnië en Kosovo, maar voegde eraan toe dat hij de steun van de president had, aldus diplomaten.

Hij probeerde de indruk weg te nemen dat er een groot meningsverschil bestaat in de Amerikaanse regering. Volgens diplomaten erkende Powell dat Rumsfeld ,,druk uitoefent'' wat betreft de aanwezigheid van de circa 3.300 Amerikaanse militairen in Bosnië en zei hij dat zo'n opstelling voor een minister van Defensie niet ongebruikelijk is. Powell had gisteren op weg naar de NAVO-ministerraad al gezegd dat Rumsfeld ,,van de president te horen had gekregen onze troepensterkten in de wereld terug te brengen'' en dat Rumsfelds publieke uitspraken alleen maar die opdracht weerspiegelden. Powell zei gisteren over de vergadering met zijn NAVO-collega's vandaag: ,,Ik zal ze opnieuw proberen te verzekeren dat er geen grote verdeeldheid is in de regering.''

De recente uitspraken van Rumsfeld hebben bij de NAVO-bondgenoten opnieuw bezorgdheid gewekt over de Amerikaanse betrokkenheid bij de Balkan. Tijdens de verkiezingscampagne had de huidige nationale veiligheidsadviseur van president Bush, Condoleezza Rice, ook al gezinspeeld op een terugtrekking van de Amerikaanse troepen van de Balkan. Binnenkort komt er wel een reguliere reductie van de Bosnische vredesmacht van grofweg 21.000 naar 18.000 man, waarbij de Amerikaanse bijdrage naar verwachting met enkele honderden soldaten zal worden teruggebracht, aldus diplomaten.

De tweedaagse NAVO-vergadering, de eerste NAVO-ministerraad ooit in een voormalig Oostblokland, kreeg vanochtend een verslag van de Europese gezant Solana over diens poging in Macedonië de breuk te lijmen in de regering van nationale eenheid. Andere onderwerpen die op de agenda staan zijn het Amerikaanse plan voor een antiraketschild, waar Europa, Rusland en China tegen zijn; de oostelijke uitbreiding van de NAVO; en het Turkse veto tegen het gebruik door de Europese Unie van NAVO-middelen als de EU in 2003 straks haar eigen interventiemacht heeft. Turkije, lid van de NAVO maar niet van de EU, eist het recht om mee te kunnen beslissen hoe de EU de `geleende' NAVO-middelen inzet.

    • Robert van de Roer