Veeteelt schiet op alle fronten tekort

De veehouderij schiet in alle opzichten tekort bij het naleven van eisen op het gebied van milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Deze kritiek uit de commissie-Wijffels in een rapport over de toekomst van de veehouderij.

In het rapport, dat zij vandaag aanbiedt aan minister Brinkhorst (Landbouw), stelt de commissie dat er strengere regels moeten komen om boeren individueel verantwoordelijk te stellen voor hun bedrijfsvoering. Consumenten moeten zich van hun kant voorbereiden op hogere prijzen voor vlees en andere veeteeltproducten.

De commissie-Wijffels bestaat uit een tiental academici, ambtenaren en mensen uit het bedrijfsleven onder leiding van ex-Rabotopman en SER-voorzitter Herman Wijffels. Minister Brinkhorst stelde de commissie begin april in naar aanleiding van de mond- en klauwzeercrisis.

De `denkgroep' ziet een toekomst voor zowel de intensieve varkens- en pluimveehouderij als de `grondgebonden' melkveehouderij. Wijffels stelt voor dat melkveehouders een premie krijgen naar de mate waarin zij natuur en landschap `produceren'. Zo moet de koe in het landschap aanwezig blijven. Voorstellen voor het inkrimpen van de intensieve varkens- en pluimveehouderij ontbreken in het rapport. Wel stelt de commissie voor een vergunningstelsel in te voeren voor intensieve veehouderijen. Daarmee zou de overheid veehouders kunnen dwingen tot het naleven van strengere normen voor milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Overigens moeten boeren en bedrijven die veeteeltproducten verwerken meer gaan samenwerken in vaste ketens, die doorzichtig en controleerbaar zijn voor overheid én consument. Zonder de namen van sectororganisaties als LTO-Nederland en de productschappen te noemen, kritiseert `Wijffels' de ,,diffuse collectieve verantwoordelijkheid'' van landbouw-sectororganisaties waarachter boeren zich volgens de commissie ,,ten onrechte'' verschuilen.

De commissie noemt geen maximaal toegestane reistijden voor diertransporten, zoals werd verwacht. Wel komt zij met een aantal aanbevelingen om het risico op dierziekten door transporten te beperken. Zo schrijft zij: ,,Het transport van levende dieren wordt aan strenge regels gebonden. Transport over lange afstanden komt niet meer voor.'' Veemarkten houden wat `Wijffels' betreft op te bestaan ,,als marktplaats''. Bij de uitbraak van veeziekten als MKZ moeten de kosten voor rekening van de sector komen, schrijft de commissie. De commissie is verder voor de opheffing van het Europese non-vaccinatiebeleid.