Test sociaal beleid ondernemingen

FNV Bondgenoten heeft een test ontwikkeld waarmee ondernemingsraden zouden kunnen beoordelen of hun bedrijf een goed sociaal beleid heeft. Wanneer de test een positief resultaat heeft zou prestatiebeloning ingevoerd kunnen worden. De test is ontwikkeld op initiatief van het congres van FNV Bondgenoten. De leden vreesden dat werkgevers ten koste van de werknemers op grote schaal flexibele beloning zouden willen invoeren. De bond stelde zich op het standpunt dat prestatiebeloning alleen kan, als er sprake is van een goed sociaal beleid.