PvdA'er Hindriks blijft toch in Kamer

Het PvdA-fractielid Hindriks blijft Tweede-Kamerlid. Hij is teruggekomen van zijn besluit te vertrekken uit het parlement. Hindriks was het niet eens met het feit dat de PvdA wilde dat hij een initiatiefwet over de vrije zondag zou uitstellen.

Hindriks stuurde vrijdag een e-mail naar zijn collega's waarin hij meedeelde uit onvrede met de gang van zaken te zullen vertrekken. Hij trok die echter later in en vroeg tot maandag bedenktijd. Gisteren kwam Hindriks in een gesprek met fractieleider Melkert overeen dat hij zijn voorstel, dat hij met VVD'er Blok wil indienen, verder uitwerkt en later met de fractie zal bespreken.

Hindriks en Blok willen dat gemeenten zelf gaan bepalen welke dag winkels dicht moeten zijn. In wijken met veel allochtonen zouden gemeenten dan de zondag als gewone winkeldag kunnen bestempelen en de vrijdag als dag dat de winkels dicht zijn. Doel is om het allochtone ondernemerschap te stimuleren. Voor islamieten geldt de zondag niet als vrije dag maar de vrijdag wel.

Het voorstel van Hindriks en Blok staat op gespannen voet met een initiatiefwet van zijn PvdA-collega Bussemaker en het Kamerlid Van Dijke (ChristenUnie), dat werknemers het recht geeft werken op zondag te weigeren. De PvdA-fractie wilde dat Hindriks met zijn voorstel zou wachten tot het andere voorstel zou zijn aangenomen.