Paus eist herziening van teksten

Het Vaticaan eist dat de rooms-katholieke kerk wereldwijd de vertaling van alle liturgische teksten, gebeden en liederen herziet. Evert de Jong van de Nationale Raad van Liturgie spreekt van ,,dramatische gevolgen''. Volgens hem zal al het vertaalwerk van de afgelopen 25 jaar overgedaan moeten worden, en zullen deskundigen daar binnenkort mee aan de slag gaan.

In de pauselijke instructie Liturgiam Authenticam bepaalt paus Johannes Paulus II dat alle vertalingen van de eredienst zo dicht mogelijk bij het Latijnse origineel blijven. Vertalers dienen niet meer creatief en innovatief te werken.

De Liturgiam Authenticam beschrijft in 133 punten exact waar de vertalers zich aan moeten houden. Zo moeten de oorspronkelijke persoonsvormen waar mogelijk worden aangehouden, waarbij het Nederlandse `mensen' straks `broeders' wordt. Over vijf jaar moeten de bisschoppenconferenties van alle taalgebieden aan Rome een vertaling van liturgische teksten voorleggen.

Volgens het geschrift heeft het toestaan van de missen in de volkstaal, zoals door het tweede Vaticaans concilie (1965) besloten, veel fouten en afwijkingen tot gevolg gehad.

De Jong:,,Dit besluit is een hele strenge interpretatie van het tweede Vaticaans concilie over het gebruik van de volkstaal, het is duidelijk dat de paus meer eenheid in de kerk wil.''

Ook voor de liederen heeft het besluit volgens De Jong grote gevolgen. Uit de vele liederen die geschreven zijn sinds het tweede Vaticaanse concilie, zal een selectie gemaakt moeten worden. Ook deze zal door het Vaticaan beoordeeld worden, en vervolgens landelijk worden ingevoerd.

De Jong verwacht dat de bij veel kerken erg populaire liederen van Huub Oosterhuis niet door de beugel kunnen. Oosterhuis zelf denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen:,,Dit is een heilloze ontwikkeling, waar de meeste kerkgangers zich niet aan zullen houden.''