Oeboema overhandigt eerste exemplaar Kronkel aan burgemeester Cohen