Kamer eens met verdrag F16's VS op Antillen

De Tweede Kamer stemt in met een verdrag met de Verenigde Staten om faciliteiten voor Amerikaanse F16gevechtsvliegtuigen ter beschikking te stellen op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Overeenkomstig het verdrag mogen de Amerikanen verkenningsvluchten in de buurt uitvoeren om drugstransporten uit Colombia op het spoor te komen.

De Kamerfracties toonden zich gisteren tijdens een negen uur durend debat vooral bezorgd dat de Amerikanen de op die manier verkregen informatie kunnen gebruiken voor de uitvoering van het zogeheten Plan Colombia. Dit is een samenwerkingsverband van de Colombiaanse autoriteiten en de VS ter bestrijding van de cocateelt en de handel in cocaïne. Nederland en de andere landen van de Europese Unie wijzen het Plan Colombia af. Ze vrezen dat daardoor de toch al onrustige regio alleen maar verder zal destabiliseren.

Minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) zei gisteren echter dat de Amerikanen hem hadden verzekerd dat zij de via vluchten van Aruba en de Antillen verkregen informatie niet voor het militaire deel van het Plan Colombia zouden gebruiken. Zijn Amerikaanse ambtgenoot Powell had hem op dat punt nog onlangs gerustgesteld. Zulk gebruik is ook strijdig met het verdrag.

Vooral GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller nam met deze verzekering geen genoegen. ,,Het gaat erom of u denkt'', beet hij de wel tot vertrouwen in de VS geneigde CDA'er Verhagen toe, ,,dat de Amerikanen een zodanige naïeve postduivenclub zijn dat als ze informatie hebben die ze kunnen gebruiken, zij die informatie niet zullen gebruiken omdat er een toezegging is gedaan aan de Nederlandse regering.''

Behalve GroenLinks was aan het einde van de avond echter alleen de SP nog geneigd tot wantrouwen jegens de VS. De PvdA en D66, die aanvankelijk ook reserves hadden over het verdrag, lieten zich door de minister overtuigen. Wel wisten ze te bedingen dat het verdrag met de Amerikanen, dat voor tien jaar geldt, jaarlijks zal worden geëvalueerd. Het probleem met deze evaluaties is echter dat de meeste gegevens hiervoor alleen via diezelfde Amerikanen kunnen worden verkregen.

Sinds twee jaar voeren de Amerikanen al vluchten uit vanaf Aruba en de Antillen, maar de Tweede Kamer had nog altijd niet officieel ingestemd met het verdrag.