Kabinet niet voor heffing op bouwen in open gebied

Het kabinet is nog niet toe aan een extra heffing op het bouwen in open of groene gebieden. Dit maakten minister Pronk (Ruimtelijke Ordening, Milieubeheer ) en staatssecretaris Bos (Financiën) gisteren duidelijk tijdens een overleg met de Tweede Kamer over het grondbeleid. De helft van de Kamer voelt wel veel voor een dergelijke belasting.

Pronk wil eerst een studie naar de verschillende mogelijkheden laten verrichten, waarbij vooral goed gekeken moet worden naar de uitwerking en de bestemming van de eventuele opbrengsten. Hij is voorstander van een dergelijke heffing, maar die mag niet als effect hebben dat de open ruimte wordt volgebouwd. De grenzen die daarvoor staan aangegeven in de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening moeten volgens minister Pronk in acht worden genomen.

De fracties van PvdA, D66, GroenLinks en SP (goed voor 75 van de 150 stemmen) willen dat meer haast gemaakt wordt met de extra belasting op bouwprojecten in de open ruimte. Diverse woordvoerders trachtten de bewindslieden duidelijk te maken dat het projectontwikkelaars hiermee moeilijker wordt gemaakt om te gaan bouwen in het groen. ,,Ik wil dat er een eind komt aan de ontwikkeling om te kiezen voor de gemakkelijkste oplossing. Zo'n heffing kan een sturend effect hebben, waardoor een gemeentebestuur eerst kiest voor het opknappen van oude wijken of een verwaarloosd industrieterrein'', aldus PvdA-woordvoerder Depla. Hij stelde een extra belasting van 25 gulden per vierkante meter voor. Dat vinden D66 en GroenLinks veel te weinig; zij denken eerder aan bedragen tussen de 100 en 400 gulden per vierkante meter. Maar, zo benadrukten de woordvoerders: ,,Als de heffing het gewenste effect heeft, levert het ons niks op, want dan wordt er immers niet gebouwd?''

Namens coalitiepartner de VVD zei het Kamerlid Verbugt over het PvdA-voorstel: ,,Het is een belastingmaatregel die huizenbezitters uitmelkt.'' Volgens haar kunnen dan alleen kapitaalkrachtigen het zich nog veroorloven om `buiten' te gaan wonen. ,,Mensen met een smalle beurs kunnen het vergeten'', aldus Verbugt.

PvdA-woordvoerder Depla betitelde dat warme pleidooi van zijn liberale collega als demagogie.

Minister Pronk verwacht dat de opbrengsten van de heffing kunnen worden gestort in regionale fondsen. Daarmee zouden dan allerlei maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid waarvoor nu via de (rijks)begroting moeilijk of geen financiering te vinden is, kunnen worden bekostigd. Pronk verwacht ook dat het bedrag van de heffing per regio zal verschillen. Hij wees het voorstel af om alvast in de provincie Noord-Brabant te beginnen met een proef. Het onderzoek naar de nieuwe heffing zou in het najaar gereed kunnen zijn.