In)tolerantie 4

Van der Vlies verweert zich tegen verwijten die door Hans Dijkstal (VVD) en Thom de Graaf (D66) zijn geuit aan het adres van christelijke partijen. In de ogen van de SGP-voorman stelt dit duo zich ronduit schijnheilig op. Dijkstal en De Graaf, schrijft Van der Vlies, werpen christelijke politici voor de voeten intolerant te zijn (omdat zij op grond van hun levensovertuiging het homohuwelijk en de euthanasiewet afwijzen), terwijl het liberale tweetal zélf `de godsdienst van de humaniteitskerk' aan anderen probeert op te leggen.

Het omdraaien van een beschuldiging is een beproefd recept, maar in dit geval past Van der Vlies het ten onrechte toe. De wetten die Dijkstal, De Graaf en anderen recentelijk hebben goedgekeurd, zadelen burgers niet op met nieuwe plichten, zij verschaffen rechten. Niemand wordt gedwongen daarvan gebruik te maken.

Hoe dubbelhartig de SGP-leider is, bewijst een terugblik op het interview dat deze krant enkele jaren geleden met hem had (Z-Bijvoegsel, 6 mei). Hoe intolerant en dwingend Van der Vlies zich meende te moeten opstellen, bleek met name uit de visie die hij daarin gaf op de euthanasiepraktijk. Die zou ,,door een SGP-regering een halt worden toegeroepen''.

De kern kwam erop neer dat niet-christelijke Nederlanders volgens de SGP van staatswege verplicht dienden te worden altijd en eeuwig de bijbel letterlijk na te leven. Voor niemand kon een uitzondering worden gemaakt. ,,Ik ontken niet dat andersdenkenden onder een SGP-bewind het gevoel zouden krijgen dat hun vrijheid fundamenteel wordt ingeperkt'', gaf Van der Vlies toe.

Anno 2001 lijkt hij die woorden te zijn vergeten, en beschuldigt hij partijen die Nederlanders meer vrijheden geven van intoleratie.

    • Frénk van der Linden