Greenpeace tegen import stroom

Greenpeace tekent bij de Raad van State bezwaar aan tegen een vergunning waardoor meer elektriciteit kan worden te geïmporteerd. Netwerkbeheerder Tennet wil in het Groningse Meeden een hoogsspanningssation uitbreiden, zodat extra import van 1.000 megawatt mogelijk wordt. Dat is gelijk aan een kwart van de huidige importcapaciteit. Volgens Greenpeace stoten Duitse kolen- en gascentrales gemiddeld anderhalve keer zoveel broeikasgas CO2 uit als Nederlandse centrales.