FNV wil af van subsidie arbeid

De vakcentrale FNV wil af van de huidige regelingen voor gesubsideerde arbeid. Volgens de vakcentrale belemmeren de vele regels de doorstroming van gesubsidieerde arbeidskrachten, zoals voormalige banenpoolers en mensen met Melkert-banen. Zij vallen inmiddels onder de WIW, de Wet Inschakeling Werkzoekenden. De FNV stelt voor om niet de arbeidsplek te subsidiëren, maar de werknemer zelf. Volgens een woordvoerster hebben de voormalige banenpolers de grootste moeite om door te stromen naar reguliere banen. Ook krijgen ze amper scholing aangeboden.