Europarlement wil uitgifte euro eerder

Voor alle burgers in de eurozone moeten al vóór de introductiedatum van 1 januari 2002 kleine coupures van eurobiljetten beschikbaar zijn. De Europese Centrale Bank (ECB) moet haar ,,halsstarrige'' weigering van deze `frontloading' opgeven, omdat anders chaos dreigt bij de distributie van het eurogeld.

De Europese Parlementscommissie voor Economische en Monetaire Zaken heeft hiertoe gisteren tijdens een zitting in Brussel eensgezind opgeroepen bij de behandeling van een ontwerp-rapport van de Nederlandse Europarlementariër Jules Maaten (VVD).

,,Als er problemen ontstaan dan kan dat het hele Europese project aan kritiek blootstellen'', zo waarschuwt rapporteur Maaten. Over ruim een maand stemt het voltallige Europees Parlement, dat in de kwestie slechts druk kan uitoefenen, naar verwachting in met Maatens resolutie.

De ECB wil onder burgers slechts de verspreiding van `kits' met euromunten in december toestaan. Kleine detailhandelaren en banken worden wel tevoren ook met eurobiljetten bevoorraad. Volgens het Europarlement zijn de voordelen van het `frontloading' van eurobiljetten veel groter dan de eventuele nadelen die de ECB ziet. Het gaat alleen om coupures van van vijf en tien euro, zodat wisselproblemen in de eerste dagen na 1 januari volgend jaar worden voorkomen.

Volgens het Europarlement zal het door de ECB genoemde risico van vervalsingen juist verminderen, omdat de consumenten bij `frontloading'al beter gewend zijn aan de eurobiljetten wanneer ze deze tevoren kunnen krijgen. Bovendien kunnen lange rijen van consumenten bij geldautomaten en bankloketten in de eerste dagen van januari 2002 worden voorkomen, terwijl druk bezette geldtransporteurs en banksystemen worden ontlast.

Volgens het Europarlement zullen voorts kleine detailhandelaren minder aantrekkelijk worden voor overvallers, omdat zij hun geldvoorraden kunnen beperken. Ook vermindert het risico dat in de eerste dagen na 1 januari een tekort aan eurogeld ontstaat, omdat detailhandelaren veel minder als wisselaar van `oud' geld hoeven op te treden.

Het Europarlement weerspreekt ook het argument van de ECB dat consumenten in de verleiding kunnen komen al voor 1 januari eurobiljetten te gaan gebruiken. ,,Het is moeilijk te begrijpen waarom dan wel frontloading van euromunten mag plaatsvinden. Bovendien zijn er twee partijen nodig. Dit risico is dus uiterst gering'', zegt Europarlementariër Maaten.

Het Europees Parlement wil ook dat elektronisch betalen in de eerste weken van januari aantrekkelijker wordt gemaakt door de tarieven voor detailhandelaren van creditcardfirma's tijdelijk te verlagenen. Alle eurolanden zouden het Nederlandse voorbeeld moeten volgen om banken op 1 januari te openen. De traditionele januari-uitverkopen moeten worden verschoven.

ECB-president Wim Duisenberg toonde zich gisteren in een periodieke hoorzitting van het Europarlement opnieuw gekant tegen het zogenoemde `frontloading' van eurobiljetten. ,,Ik heb geen indicaties die de effectiviteit van de voorbereidingen voor een succesvolle inwisseling van cash in twijfel trekken'', zei hij.

Parlementariër Maaten, die zijn rapport opstelde na het horen van onder meer consumentenorgansaties en detailhandel, denkt echter dat de politieke druk zal toenemen. Hij wijst op de Franse premier Jospin die zich al voor `frontloading' uitsprak. ,,Het grootste risico in de eerste dagen is dat naar buiten de indruk van chaos ontstaat. Dat heeft gevolgen voor het vertrouwen in en de koers van de euro,'' onderstreept Maaten.

    • Hans Buddingh'