`Einde stijging topsalarissen'

De sterke stijging van topsalarissen in het Nederlandse bedrijfsleven is volgens werkgeversvereniging VNO-NCW grotendeels voorbij. Voorzitter J. Schraven verwacht dat de toename van salarissen en bonussen voortaan parallel zullen lopen met de gemiddelde CAO-loonstijging.

De VNO-NCW-voorzitter doet zijn uitspraken in het werkgeversmagazine Forum van deze week. ,,Vergeleken met Europa betaalde Nederland zijn toptalent jarenlang te weinig, maar de inhaalslag ligt nu achter ons'', aldus Schraven. Alleen de voorzitters van de raden van bestuur lopen internationaal gezien nog achter, constateert de werkgeversvoorman.

De Verenigde Staten zijn een ander verhaal, maar ,,Amerikaanse toestanden'' ziet de VNO-NCW-voorzitter liever niet in Europa. ,,In de VS heeft de beloning de grenzen van het betamelijke en het rationele overschreden'', stelt Schraven.

De werkgeversvoorzitter reageert met zijn opmerkingen op klachten die FNV-voorzitter Lodewijk de Waal deze maand uitte. De Waal opperde de invoering van een zogenoemde kleptocratentax, een belasting van 100 procent over inkomens boven de 3 miljoen gulden per jaar.

Schraven kwalificeerde De Waals opmerkingen toen als ,,een losse flodder'', maar zegt nu zich ,,wel geprikkeld'' te voelen door de aanval van de vakcentrale: ,,Het feit dat topbestuurders zomaar zakkenvullers genoemd kunnen worden, ergert me.'' Schraven doet zijn uitspraken kort voor het zogenoemde voorjaarsoverleg met de vakbonden, dat begin volgende maand begint.

Een onderzoek in opdracht van VNO-NCW en het Nederlandse Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) onder 400 bedrijven wijst uit dat de beloning van bestuurders van topondernemingen met een omzet van meer dan een miljard gulden vooral stegen door meer en hogere bonussen. Deze managers boekten volgens het bureau Hay Consultants en Towers Perrin de afgelopen vier jaar een gemiddelde jaarlijkse loonstijging van 6,5 tot 9,25 procent.

Vorig jaar nam hun inkomen (inclusief bonussen) zelfs toe met 8,8 à 13,4 procent. De loonstijging in een gemiddelde CAO bleef daarbij volgens cijfers van het CBS de laatste vier jaar ver achter met drie à vier procent.

Volgens Schraven is de toename van de topinkomens van Nederlandse managers een direct gevolg van de `globalisering' van deze bedrijven en van de scherpe concurrentie op de internationale arbeidsmarkt. ,,Bij dit type ondernemingen dicteert de internationale markt voor toptalent simpelweg de hoogte van de beloning.''

Schraven plaatst overigens kanttekeningen bij de nieuwe openheid die er over salarissen van topmanagers is ontstaan. ,,Ik zie in die openbaarheid een zeker risico. Openbaarheid en het feit dat iedereen zich toch grotendeels door dezelfde adviseurs laat bijstaan kan leiden tot kuddegedrag. Laat ieder zijn eigen arbeidsmarkt voor toptalent analyseren en daarop zijn beloning afstemmen'', aldus Schraven.

Hij wijst in dit verband er ook op dat er een verschil moet zijn tussen de inkomens van grote multinationals en bestuurders van bedrijven die vooral op de binnenlands markt opereren. De ene categorie managers zou de ander niet blindelings moeten volgen, vindt de werkgeversvoorman.

Vakcentrale FNV reageert terughoudend. ,,We moeten eerst nog maar afwachten of de salarissen in de toekomst inderdaad niet sterker zullen stijgen dan de lonen van de gewone werknemer'', meent woordvoerder P. Plas.

De FNV-woordvoerder plaatst overigens vraagtekens bij de interpretatie van het onderzoek door VNO-NCW: ,,We willen eerst het hele rapport van Hay en Towers Perrin lezen. We hebben zelf de indruk dat de topinkomens veel meer zijn gestegen dan deze cijfers aangeven.' Over enkele maanden rondt de vakcentrale een eigen studie af naar de hoogte van topsalarissen.