Breuk in Macedonië nog niet door Solana gelijmd

Javier Solana, bij de Europese Unie verantwoordelijk voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, is er gisteren niet in geslaagd in Skopje de breuk in de Macedonische regering van nationale eenheid te lijmen.

Solana vloog na zijn overleg in Skopje naar Boedapest, waar de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO bijeen zijn, om er verslag uit te brengen. Vandaag vliegt de EU-diplomaat opnieuw voor overleg naar Skopje, om vanavond wederom naar Boedapest terug te keren.

Solana sprak gisteren langdurig met president Trajkovski, premier Georgievski en de leiders van de grote politieke partijen in Macedonië, inclusief de twee partijen van de Albanese minderheid. Onderwerp van gesprek was, behalve de oorlog tegen de Albanese rebellen in het noorden van Macedonië, de breuk die vorige week in de coalitie ontstond naar aanleiding van geheim overleg van de leiders van de Albanese partijen met de politieke leider van de rebellen.

Het geheime gesprek, en het daarbij ondertekende akkoord, werd door de Macedonische partners in de regeringscoalitie unaniem heftig veroordeeld als een vorm van verraad. Premier Georgievski sprak zelfs van `een oorlogsverklaring aan Macedonië'.

De Macedonische regering stelt zich op het standpunt dat ,,met terroristen niet wordt gepraat''. Als gevolg van de breuk ligt de dialoog over de rechten van de Albanese minderheid in Macedonië – het belangrijkste thema in de politiek – geheel stil.

Solana slaagde er gisteren niet in de partijen in Macedonië tot een hervatting van hun samenwerking te bewegen. Na het overleg uitte hij zich niettemin optimistisch. Hij zei dat de partijen ,,elkaar dicht zijn genaderd''. ,,Iedereen is vastbesloten de meningsverschillen te overbruggen. Ik heb goede wil, begrip en een zeer constructieve houding aangetroffen'', aldus Solana.

Welke de geschillen zijn, zei hij niet, maar volgens bronnen in Skopje eist president Trajkovski dat de leiders van de partijen van de Albanese minderheid zich distantiëren van het akkoord met de rebellen – wat zij weigeren.

Het akkoord voorziet naar verluidt (het is niet gepubliceerd) in een bestand in ruil voor amnestie en vetorecht op alle politieke beslissingen over de rechten van de Albanese minderheid.

Het Macedonische leger slaagde er gisteren opnieuw in een dorp op de rebellen te veroveren. Matejce werd bij bombardementen van het leger zwaar beschadigd. De minaret van de plaatselijke moskee werd omvergeschoten. Aanvankelijk lieten de rebellen weten dat ze Matejce nog controleerden, maar de Macedonische televisie toonde gisteren beelden van soldaten in het dorp. Burgers werden in Matejce niet gezien.

De meeste burgers die het strijdgebied op veertig kilometer ten noorden van Skopje zijn ontvlucht, bevinden zich nu in Kosovo of in Servië. Maar ook het Macedonische dorp Lipkovo herbergt ongeveer tienduizend vluchtelingen. De levensomstandigheden in Lipkovo verslechteren snel. De voedselvoorraden zijn vrijwel uitgeput en de mensen eten nu de maïs die ze normaliter hun vee voeren.