Bedrijven vrezen Amerikaanse claimcultuur

Directeuren van middelgrote bedrijven vinden dat in Nederland steeds meer claims worden ingediend tegen ondernemingen. Zij menen dat hierbij de rechten van werknemers en consumenten vaker worden beschermd ten koste van de ondernemingen zelf. De ondernemers verwijzen naar de claimcultuur in de Verenigde Staten, die ook in Nederland zou ontstaan.

Dit wordt bevestigd in een onderzoek van de Stichting Trendmeter onder vierhonderd directeuren van middelgrote ondernemingen, dat vandaag is gepresenteerd. De stichting is een samenwerkingsverband van Van Lanschot Bankiers, ITM Research, KPMG en werkgeversvereniging VNO-NCW. De directeuren vinden dat zij steeds vaker verantwoordelijk worden gesteld voor zaken waarvoor zij geen verantwoording hebben. De Trendmeterindex is op het laagste punt sinds november 1995.