Akkoord over lonen bij ECT

Na urenlang onderhandelen zijn de directie van containeroverslagbedrijf ECT en de vakbonden het vanochtend eens geworden over een CAO. De werknemers krijgen er over twee jaar 3 procent bij en daar bovenop een inflatiecorrectie, de zogenoemde prijscompensatie.

Het behoud van de prijscompensatie is een overwinning voor de bonden, zo wordt door de betrokkenen partijen gezegd. De directie wilde die uit de CAO halen. Omdat de partijen het niet eens konden worden, braken de afgelopen weken stakingen uit op de ECT-terminals in de Rotterdamse haven.

Door het akkoord zijn nieuwe acties van de baan. Totdat de leden zijn geraadpleegd, wat circa vijf weken zal duren, zijn de acties opgeschort, aldus onderhandelaar Aad Scholten van FNV Bondgenoten. Volgens hem is een aanval op de prijscompensatie afgeweerd. Toch is de FNV niet helemaal tevreden. De bonden hadden een looneis van 4 procent over twee jaar op tafel gelegd, maar dat bleek niet haalbaar. Helemaal gerust op een goede afloop van de ledenstemmingen is FNV Bondgenoten daarom niet.

De tweejarige CAO gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 april dit jaar. De overeenkomst geldt voor zo'n 2.400 werknemers. Anderhalve week geleden lagen de terminals bij het grootste Rotterdamse containeroverslagbedrijf 24 uur stil. Daarna hielden de werknemers verrassingsacties. Volgens personeelsdirecteur H. de Ruiter heeft zijn bedrijf zeker 10 miljoen gulden schade geleden.

Achtergrond: pagina 19