Wahid beveelt herstel van orde

President Abdurrahman Wahid van Indonesië heeft vandaag in een `proclamatie' opdracht gegeven aan zijn minister van Nationale Veiligheid ,,alles in het werk te stellen om de binnenlandse crisis het hoofd te bieden en de orde te herstellen''. Wahid repte van een `politieke noodtoestand', maar de president ging niet zover formeel een uitzonderingstoestand uit te roepen.

Wahid, wiens positie wankelt na twee berispingen van het parlement, heeft dit weekeinde gedreigd met het proclameren van de civiele of militaire noodtoestand als het parlement aanstaande woensdag besluit tot het bijeenroepen van een buitengewone zitting van het Volkscongres. Het Volkscongres is het hoogste college van staat, dat presidenten kiest en kan afzetten. Afgelopen vrijdag suggereerde Wahid een uitweg uit de politieke impasse door zijn vice-president, Megawati Soekarnoputri, overdracht van ,,alle constitutionele bevoegdheden'' aan te bieden, met uitzondering van het presidentiële ambt zelf. Megawati heeft dit voorstel niet rechtstreeks afgewezen, maar woordvoerders en partijgenoten lieten zaterdag weten dat zij een dergelijke overdracht in strijd acht met de grondwet.

Wahid gaf vanmiddag om twaalf uur plaatselijke tijd in zijn ambtspaleis in Jakarta een korte inleiding op de proclamatie. De president onderscheidde enkele groepen in de politieke arena: de eerste – hij doelde kennelijk op het parlement – zou vooruitlopen op een grondwetswijziging en het land een parlementair systeem willen opdringen; een tweede zou er op uit zijn de naam van de president door het slijk te halen. Verder zouden voor- en tegenstanders van zijn presidentschap dreigen slaags te raken als hij wordt afgezet, en dit zou speciale maatregelen vergen.

Vandaag gingen in de provincie Oost-Java, de thuisbasis van Wahid, aanhangers van de president de straat op. Zij gebruikten geweld tegen onder meer een kantoor van de PDI-P, de politieke partij van Megawati. [Vervolg WAHID: pagina 4]

WAHID

'Geen opmaat voor arrestaties'

[Vervolg van pagina 1] De coördinerende bewindsman van Sociale, Politieke en Veiligheidszaken, luitenant-generaal b.d. Susilo Bambang Yudhoyono, die van Wahid opdracht kreeg `de orde te herstellen', was kennelijk niet tevoren op de hoogte gesteld. In een eerste, geïrriteerde reactie verklaarde hij met klem dat Wahids proclamatie ,,geen decreet is en een civiele noch een militaire noodtoestand betekent''. Hij zei dat hij de tekst ,,nader zou bestuderen''. Minister van Defensie Mahfud zei dat de proclamatie in geen geval de opmaat vormt voor massale arrestaties. Vanmiddag voerde Yudhoyono overleg met de generale staven van strijdkrachten en politie.

Een half uur na de `proclamatie' betraden drie pelotons van de presidentiële garde het terrein van Megawati's ambtspaleis. Het was niet duidelijk wat hun opdracht is. De commandant van de nationale politie, generaal Bimantoro, zei dat met ingang van vanmiddag twaalf uur zijn manschappen in heel Indonesië in `de hoogste staat van paraatheid' zijn gebracht.

    • Dirk Vlasblom