Van der Ploeg wil Europees `cultuurplatform'

Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur is voorstander van een samen met de Vlaamse cultuurminister Anciaux op te richten `Europees cultureel debatingplatform', zoals De Balie in Amsterdam. Zo'n platform moet tegenwicht bieden aan ,,het Europa van de bankiers en industrialisten'', aldus Van der Ploeg in een vraaggesprek op de VRT-radio. De staatssecretaris vindt dat er in Europa teveel aandacht is voor `geld en de euro' en te weinig voor culturele diversiteit. Van der Ploeg en Anciaux hebben afgelopen week een Vlaams-Nederlandse commissie geïnstalleerd die een advies moet uitbrengen over de concrete invulling van hun plannen voor een Europees cultureel huis of platform.

Anciaux raakte enkele maanden geleden verwikkeld in een taalstrijd met minister-president Hasquin van de Franstalige gemeenschapsregering, die verantwoordelijk is voor de francofone cultuurpolitiek in Brussel. Beiden wilden een historisch complex in het centrum van Brussel aankopen. Anciaux wilde in dat complex een Nederlands-Vlaams cultureel centrum onderbrengen. Zowel Anciaux als Hasquin zei de aankoop al formeel te hebben geregeld. De rechter gaf de Franstaligen uiteindelijk gelijk. Zij gaan in het complex nu het Waals nationaal theater huisvesten.

Mede door dit juridisch besluit ziet ook Anciaux nu meer in de ideeën van Van der Ploeg voor een Europees cultureel platform. Nederland is altijd tegenstander geweest van de vestiging van een Nederlands-Vlaams huis in Brussel, omdat dit zou zorgen voor politiek gekrakeel tussen de twee taalgemeenschappen in België.