Spannend boek

Met een spannend boek zat ik in de serre. Moeder genoot van de tuin en de zon, ze streek hier en daar een blaadje recht, executeerde aankomende zaadbolletjes en converseerde met de dieren des velds. Plotseling kwam ze binnen en sprak: ,,Je moet eens even komen kijken naar mijn lelietjes-van-dalen, ze zijn zo schattig!''

Daar zat ik bepaald niet op te wachten, mijn boek was juist heel spannend. Ik probeerde listig: ,,Zou je dat wel doen, gedeelde vreugd is halve vreugd.'' Verbijsterd keek ze mij aan en zei: ,,Bij mijn weten is het: gedeelde smart is halve smart.''

Nadenkend zei ik: ,,Is het dan wel zo dat gedeelde vreugd dubbele vreugd is?'' Met een licht verwijt in haar stem zei ze: ,,Ach laat ook maar, ik denk dat het bij jou met anderhalf wel ophoudt.''

    • J. van Dijk