PvdA ruziet over voorstel zondagsrust

Kamerlid Hindriks (PvdA) heeft vrijdag zijn vertrek aangekondigd. Hij heeft er geen vrede mee dat hij van de PvdA een initiatiefwetsvoorstel over winkelen op zondag moet intrekken. Later is hij op dit besluit teruggekomen en heeft hij bedenktijd gevraagd tot vanmiddag.

Hindriks wil samen met het Kamerlid Blok (VVD) een initiatiefwetsvoorstel indienen dat gemeenten zelf laat bepalen op welke dag van de week winkels gesloten moeten zijn. Gemeenten kunnen besluiten om de winkels in wijken met veel allochtonen 's zondags open te laten en vrijdag als sluitingsdag te bestempelen. Doel van het initiatiefwetsvoorstel is het stimuleren van allochtone ondernemers. Voor islamieten is niet de zondag een rustdag, maar vrijdag.

Het wetsvoorstel staat echter op gespannen voet met het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Bussemaker (PvdA) en Van Dijke (ChristenUnie) om werknemers het recht te geven om werken op zondag te weigeren, als de bedrijfsomstandigheden en de aard van het werk dat toelaten. Dit voorstel stimuleert de zondag als collectieve rustdag.

Het voorstel van Hindriks en Blok is vorige week kort in de PvdA-fractie besproken, waarbij geen grote kritiek naar voren zou zijn gekomen. In de loop van de week kwam er druk op Hindriks om het voorstel in trekken, totdat het andere voorstel in het parlement behandeld zou zijn, mogelijk nog voor het zomerreces. Daar was Hindriks het niet mee eens.

Hindriks en fractieleider Melkert beschouwen de kwestie als een ,,interne aangelegenheid'' en wilden geen toelichting geven. Maar vanuit de PvdA-fractie wordt bevestigd dat Hindriks zijn collega's vrijdag per e-mail heeft laten weten op te stappen. Dit trok hij later die dag in. Hij heeft gisteren overleg gehad met Melkert en fractiesecretaris Dijksma.

Hindriks liet zich in februari in het magazine M van deze krant kritisch uit over de PvdA-fractie. ,,De fractieleiding is met niets anders bezig dan met beheersing, intomen, het uitdelen van gunsten en het bestraffen van ongewenst gedrag. (...) De minste beweging die ik maak, moet ik afstemmen met 86 anderen. Heeft het politieke consequenties, dan moet ik gaan praten met meel in mijn mond. Ga je buiten je boekje, dan stuurt Melkert Sharon Dijksma of Ferd Crone op je dak. Alsjeblieft! Geen standpunt innemen dat buiten de mainstream valt.''