Koningin of prinses Máxima?

Wat moet straks de aanspreektitel worden van Máxima als prins Willem-Alexander koning is geworden? Moet zij de titel koningin krijgen of prinses? Deze vraag is voorgelegd aan de bezoekers van de Haagse website van NRC Handelsblad. Ruim 270 reacties zijn inmiddels binnen. Hiervan kiest 63 procent voor de aanspreektitel koningin. Een selectie uit de reacties.

Koningin

Deze status is duidelijk voor ons land en de rest van de wereld. Bovendien is het traditie, zoals ook de monarchie traditie is. Feministisch gezien is het ook juister, omdat modern koningschap teamwork van twee partners is: koningin met prins-gemaal is eigenlijk een kromme situatie.

Jan van der Burg

Prinses

Liefde geeft geen recht op de titel koningin. Hierbij word ik enigszins gekleurd door een afkeer van het instituut van de monarchie. Dat Máxima en Willem verliefd zijn is iets prachtigs, maar dit betekent niet dat we Máxima ook maar koningin moeten noemen dan. Dat deden we bij Bernhard en Claus ook niet, hoewel dit voornamelijk was om verwarringen te voorkomen.

Merlijn Kooiman

Koningin

Naast een koning hoort een koningin. Nederland heeft een christelijke historie. Hierin is de mannelijke titel belangrijker dan die van de vrouw. Daarom was het niet mogelijk voor prins Bernhard en Claus om koning te heten. Nu we weer een mannelijke troonopvolger hebben, is het wel mogelijk om weer een koning en een koningin te hebben.

Diana Zwijnenburg

Prinses

Een titel als koning heeft nu eenmaal een staatsrechtelijke inhoud; dus kan een echtgenote geen gelijke titel krijgen, net zomin als een echtgenote van een mannelijke minister ministerin wordt! Net zomin als de echtgenoot van een vrouwelijke minister minister genoemd kan worden. Voor de wet dient iedereen gelijk behandeld te worden immers.

J. Gorka

Koningin

Typische hollandse kneuterigheid om Máxima niet koningin te noemen! Er is geen enkel staatsrechtelijk bezwaar tegen dus waar maken we ons druk om? Laten we nou eens gewoon blij zijn met onze nieuwe koningin Máxima en onze kruideniersmentaliteit eens een keertje achter ons laten.

E.M. Otte

Koningin

Máxima moet koningin worden omdat dit in vele landen in Europa gebruikelijk is. Neem België, Spanje, Zweden etc. De naam koningin geeft geen recht de koning op te volgen. Alleen de kinderen uit een huwelijk van de koning en de koningin hebben recht van opvolging .

Gerard Kramer

Prinses

Zou ik Máxima zijn, dan zou ik niet eens koningin genoemd willen worden. Al was het maar omdat ze daarmee te kennen zou geven zichzelf ondergeschikt te achten aan haar echtgenoot. De titel van prinses is veel neutraler en geeft haar veel meer de mogelijkheid zich als zelfstandig mens te profileren. Dat lijkt mij beter passen in deze 21e eeuw.

Carla

Koningin

Monarchie is traditie. Wanneer we gaan afwijken van onze vaderlandse traditie is de stap naar republiek slechts een kleine.

A.G. Janssen

Koningin

Er is geen reden waarom ze dit niet zal worden. Vrouwen mogen per definitie volgens de traditie de titel van de man aannemen (zoals in Duitsland zelfs gebeurt bij academische titels. De vrouw van een academische Doctor is daar dan ook Frau Doctor, ook al zou ze niet eens kunnen lezen. Omgekeerd nemen mannen niet de titel van hun vrouw aan. Dit principe doet al eeuwen opgang binnen de adel. In alle andere vorstenhuizen geldt dezelfde regel. Nederland zou dus weer eens gekke henkie zijn als dit uit een soort omgekeerde emancipatoire overweging (de mannen van de laatste drie koninginnen werden ook geen koning, is dan de redenering) wel gedaan zal worden.

R.J. van der Ham

Prinses

Artikel 1 Grondwet is glashelder: gelijke behandeling in gelijke gevallen en geen discriminatie op grond van (o.a.) geslacht. Claus `prins-gemaal'? Dan Maxima `prinses-gemalin'. Wat mij het meest verbaast is het gebrek aan respect dat de voorstanders aan de dag leggen voor de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Als hun inzet gedurende samen 103 jaar nog niet voldoende was om koningin tot een van de twee synoniemen van Nederlands staatshoofd te maken, bestaat de meerderheid van de Nederlandse bevolking kennelijk nog steeds uit ondankbare seksisten (m/v).

Jeroen de Wildt

Koningin

Als je een vorstenhuis wilt, moet je het goed doen, niet half. Een monarchie zonder koningin is als vegetarische kippensoep. Monarchie is een sprookje en in sprookjes is er geen koning zonder koningin. Als we modern zijn en seksegelijkheid willen, dan zou andersom dus ook bij elke koningin een koning moeten horen – dus Claus is koning.

Wolter Kaper

Koningin

Wat een idiote discussie is dit toch. Politici die werkelijk (?) schijnen te denken dat het volk straks niet zal begrijpen wie het staatshoofd is. Het lijkt mij zinvoller op gezette tijden een discussie te voeren over de monarchie als zodanig, dan dit soort bizarre ballonnetjes op te laten.

Eelco van Loo

Prinses

De term `koningin' heeft nu de inhoud die koningin Beatrix and Juliana daar aan gegeven hebben. Máxima's rol zal duidelijk anders zijn. Als ze wel de titel koningin zou krijgen zou dat schade kunnen doen aan de fantastische inhoud die de twee eerder genoemde koninginnen hebben gegeven aan die titel.

Margreet Yntema

De Stemming www.nrc.nl/denhaag