`Groot-Albanië geen optie'

Ruim 70 procent van de Albanese minderheid in Macedonië wenst en verwacht dat Macedonië verenigd blijft en wil niets weten van een Groot-Albanië. Dat blijkt uit een opiniepeiling door het Office of Research van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uit de peiling - waarvan de resultaten gisteren werden gemeld door het Institute for War and Peace Reporting - blijkt dat de meningen van de Slavische en de Albanese Macedoniërs op tal van punten ver uiteenlopen. Zo is 96 procent van de Macedoniërs tegen - en 98 procent van de Albanezen vóór - de erkenning van de Albanese minderheid als `een natie'. Over de erkenning van het Albanees als officiële taal lopen de meningen op dezelfde wijze uiteen: 97 procent van de Macedoniërs is tegen, 98 procent van de Albanezen is voor.

De Albanezen zijn grotere voorstanders van een actieve rol van de NAVO dan de Macedoniërs. Op de vraag of de vredesmacht in Kosovo naar Macedonië moet komen om te helpen het geweld te beëindigen, antwoordde 59 procent van de Macedoniërs met `nee' en 79 procent van de Albanezen met `ja'.

Tweederde van de Macedoniërs denkt dat de Albanese minderheid streeft naar een Groot-Albanië en naar het opbreken van Macedonië. Maar uit de peiling blijkt dat 71 procent van de Albanezen liever in een Macedonische eenheidsstaat leeft. Slechts zestien procent steunt het Groot-Albanese ideaal. Binnen de Albanese minderheid lopen de meningen per regio uiteen: de Albanezen in het noordoosten - waar nu wordt gevochten - zien meer heil in een Groot-Albanië dan de volksgenoten in het noordwesten en het westen van het land. Op de vraag hoe Macedonië er over tien jaar uit zal zien, antwoordde 82 procent van de Macedoniërs en 77 procent van de Albanezen dat Macedonië ,,verenigd'' zal zijn. Volgens de Amerikaanse opiniepeilers zijn die percentages, ondanks het geweld, ,,beduidend hoger'' dan een jaar geleden.

Slechts éénderde van de Macedoniërs heeft een positief beeld van de Albanezen in eigen land. Van de Albanezen daarentegen heeft tachtig procent een positieve mening over de Macedoniërs.