CDA bepleit invoering één belastingtarief

Het CDA, de grootste oppositiepartij, is voor de invoering van een zogenoemde vlaktax, één belastingtarief voor alle inkomensgroepen. De invoering van een tarief voor de inkomstenbelasting van 35 procent hoeft niet ten koste te gaan van de hypotheekrente-aftrek en zorgt voor ,,het herstel van een evenredig en rechtvaardig belastingstelsel''.

Dat zou het Wetenschappelijk Instituut van het CDA vanmiddag bekendmaken. De discussie over één belastingtarief, in plaats van het huidige stelsel van een oplopend, progressief tarief bij hogere inkomens, ligt gevoelig. Coalitiepartijen VVD en D66 zijn in principe vóór een dergelijk eenvoudig systeem. De PvdA vreest greep te verliezen op de lagere inkomens bij de invoering van één tarief.

Bij de behandeling van de Belastingherziening 2001, begin vorig jaar, vroeg het Tweede-Kamerlid Reitsma (CDA) het kabinet de mogelijkheden van een vlaktax te onderzoeken. Volgens Reitsma is het huidige progressieve systeem helemaal niet progressief meer, waardoor het argument dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen geen recht meer wordt gedaan.

Het ministerie van Financiën werkt nog aan een eigen notitie over de vlaktax, die voor de zomer wordt verwacht, maar staatssecretaris Bos (PvdA) heeft al aangegeven wel voor een vlakker tarief te zijn, maar niet voor een vlak tarief.

Schrappen van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente – een van de grootste aftrekposten in het huidig systeem – wordt vaak in één adem genoemd met de invoering van een vlaktax. De CDA-studie berekent dat invoering en financiering van een vlaktax ook mogelijk zijn zonder de hypotheekrente-aftrek ter discussie te stellen. Een tarief van 35 procent is haalbaar, zegt de partij, zonder dat dit grote budgettaire gevolgen heeft voor de inkomsten van het rijk. Ook de inkomenseffecten op het niveau van de huishoudens blijven beperkt tot maximaal 5 procent.

Volgens het CDA financiert de vlaktax zichzelf voor het grootste deel. Vooral de hogere inkomensgroepen profiteren nu van de vele aftrekposten, en die posten kunnen na invoering van de vlaktax tegen een lager tarief worden opgevoerd. Daarmee zou in totaal de helft van de kosten van een vlaktax gecompenseerd kunnen worden.