Brussel keurt constructie bij ECT af

De Europese Commissie in Brussel gaat nog steeds niet akkoord met de overname van containeroverslag ECT door het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) en het Chinese handelshuis uit Hongkong Hutchison Whampoa. De Commissie heeft een `verklaring van bezwaar' aangetekend tegen de huidige aandeelhoudersconstructie bij ECT. In de regel mondt een dergelijk bezwaar van de Commissie uit in een weigering de overeenkomst goed te keuren.

ECT en Brussel twisten al twee jaar over de rol van Hutchison Whampoa, dat volgens klachten uit de markt (onder meer van P&O Nedlloyd in het verleden) na de overname van ECT een te dominante rol in de containeroverslag in West-Europa zou hebben. Dat laatste zou tot prijsopdrijving kunnen leiden. Zo heeft Hutchison, een van de grootste containerterminal-operators ter wereld, onder meer al de controle over de Engelse diepzeehavens Felixstowe en Thamesport.

ECT tekende bezwaar aan tegen de klacht uit Brussel. Volgens het Rotterdamse bedrijf zijn de concurrentieverhoudingen in Noordwest-Europa de laatste jaren dermate gewijzigd dat er geen sprake meer is van een dominante positie van Hutchison, dat met het GHR 70 procent van de aandelen van ECT bezit. De rest is ondergebracht bij ABN Amro (28 procent) en het personeel (2 procent).

Hutchison heeft eerst geprobeerd 50 procent van ECT in handen te krijgen. Toen Brussel dat blokkeerde, kwamen er andere aandeelhouders bij. Vervolgens probeerden de in ECT aanwezige partners Brussel buitenspel te zetten door de overeenkomst aan te melden als een samenwerkingsverband. Maar de Commissie vindt dat er bij ECT wel degelijk sprake is van een overname door Hutchison, dat gebonden is aan de mededingingsregels die in de Europese Unie gangbaar zijn.

Om Brussel tevreden te stellen wordt door ECT gekeken naar een derde grootaandeelhouder, waardoor de dominante positie van Hutchison ogenschijnlijk wat minder wordt. Voor de operationele bedrijfsvoering maakt dat echter weinig uit. Deutsche Bahn wordt genoemd als mogelijke nieuwe partner voor ECT. ECT onderhandelt momenteel met de bonden over een nieuwe CAO. Dat leidde gistermiddag tot een staking van vier uur van de middagploeg.