Atletiekunie blij met `schoolgeld'

De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) ontving ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan en de opening van het nieuwe bondsbureau in IJsselstein, afgelopen zaterdag, 890.000 gulden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De subsidie is bedoeld ter ondersteuning van de schoolatletiek. Arie Kauffman, directeur van de KNAU, ziet de bijdrage ook als een impuls voor de tanende baanatletiek.

Die subsidie komt als een geschenk uit de hemel?

Kauffman: ,,Dat mag je wel zeggen, omdat we vorig jaar Mars als sponsor voor onder meer de schoolatletiek zijn kwijtgeraakt. We hebben nadien een nieuw schoolsportprogramma ontwikkeld, maar konden daarvoor geen geldschieter vinden. Uiteindelijk hebben we in de Unieraad (het hoogste gezagsorgaan binnen de KNAU, red.) een resolutie opgesteld, waarin we het ministerie van VWS verzochten om subsidie in het kader van de breedtesport. Een voorwaarde is dat het initiatief vernieuwend moet zijn en daaraan bleken we te voldoen. Een maand geleden kregen we uit Den Haag bericht dat het met de toekenning snor zat, waarna we besloten de opening van ons bondsbureau en het jubileum aan te grijpen voor de bekendmaking.''

Is het bedrag toereikend voor uitvoering van het programma?

,,Ja, want op jaarbasis komt de subsidie overeen met de bijdrage van Mars. De subsidie van VWS is overigens gegarandeerd voor een periode van vijf jaar, hetgeen betekent dat we jaarlijks tussen de 160.000 en 200.000 gulden ontvangen, te beginnen dit jaar.''

Kan hiermee de teruglopende belangstelling voor de baanatletiek worden gestopt?

,,Hopelijk. Het is al een hele verbetering, dat we de clubs in samenwerking met gemeenten de nieuwe plannen kunnen laten uitvoeren. Dat alleen al heeft promotionele waarde. Overigens wijkt het schoolsportprogramma af van hetgeen we voorheen deden. Mars sponsorde een piramidaal pogramma van topsenioren tot en met schoolatletiek. Dit keer beperken we ons tot de basis.''