Zaak-Peper

Ik heb lang getwijfeld of ik naar aanleiding van het artikel `Bram, Neelie en vrienden: Organisatie van een rehabilitatie', (NRC Handelsblad, 9 mei), zou reageren. Toen ik vorig jaar met mijn collega Bas Soetenhorst begon aan een reconstructie van de manier waarop de affaire is aangepakt, wisten we dat het moeilijk zou worden niet in het pro-Peperkamp neergezet te worden. Peper en zijn advocaat zouden ons boek willen gebruiken om hun gelijk te halen, voor de onderzoekers, politici en journalisten die we kritiseren is het een uitgelezen manier om onze kritiek te diskwalificeren.

In ons boek `Afrekenen met Peper' leveren we inderdaad veel kritiek op de manier waarop de zaak-Peper is aangepakt. Maar dat is iets anders dan dat we daarmee Peper vrijpleiten. Dat is een nuance die door vrijwel alle andere kranten en uw columnist Frits Abrahams is opgemerkt.

Ik vraag me af of Jannetje Koelewijn het boek van ons wel heeft gelezen. Ze vat de kern van de boek als volgt samen: ,,de beschuldigingen tegen Peper zijn niet waar''.

Lag het allemaal maar zo eenvoudig. Wat wij schrijven is dat enkele beschuldigingen juist te weinig diepgaand zijn onderzocht. Doordat besloten is onderzoek te doen naar alle bestuurskosten (800.000 posten!) weten we veel te weinig, over veel te veel.

Het artikel van Koelewijn krijgt een wat minder fris luchtje als ze schrijft: ,,Pepers vriend Rob Soetenhorst, lid van de club de Pepermolen (PvdA-politici, zakenmannen en journalisten) zorgde ervoor dat zijn zoon bij Het Parool samen met Michiel Zonneveld een boek schreef over de affaire.''

Aangezien ik aan de wieg heb gestaan van het boek, meen ik te weten hoe het tot stand kwam. Het was de hoofdredactie van Het Parool die besloot dat mijn collega op de politieke redactie Bas Soetenhorst (die nooit eerder contact met Peper had gehad) en ik een gesprek zouden aangaan met de voormalig minister om te bezien of het zinvol was in de zaak te duiken.

Wij hebben een poging gedaan de zaak-Peper zo kritisch en onafhankelijk mogelijk te bekijken. Je kunt van mening verschillen over de vraag of we daar in geslaagd zijn. Maar baseer je dan op de feiten in het boek. Het stelt ons teleur dat een verslaggever van een kwaliteitskrant de discussie in een sfeer brengt van hele en halve verdachtmakingen.

    • Michiel Zonneveld