WAO

De staatscommissie-Donner beveelt aan de volksverzekering WAO grondig te hervormen. De uitkering van bestaande arbeidsongeschikten blijft onaangetast, nieuwe gevallen kunnen alleen beroep op de wet doen als zij volledig afgekeurd worden. Als er volgens de rijkskeurmeesters nog enig werkzaam leven in de linkerpink zit, wordt de nieuwe aspirant-WAO-er gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard en verliest hij aanspraak op een uitkering volgens de wet.

Ondergetekende (jaargang 1960) heeft een half werkzaam leven meebetaald aan de WAO, in de volle wetenschap dat er op grote schaal misbruik van werd gemaakt, niet in de laatste plaats door de sociale partners die in slechte tijden op grote schaal overtollige werknemers in de WAO dumpten.

Als ik, netto-betaler van deze zogenoemde verzekering, onverhoopt hierop een beroep moet doen zal de deur voor mij gesloten blijken. Dit in het besef dat als mijn gezondheid de komende twintig tot vijfentwintig jaar op peil blijft, ik mag bijdragen aan het onderhoud van maar liefst een miljoen oude gevallen. En nu heb ík nog de kans gehad in aanmerking te komen voor een uitkering, de generatie na mij zal deze reliek van de welvaartsmaatschappij alleen maar als een antieke molensteen om de nek voelen.

    • Carel Ris