Sparen met de baas

Bedrijfssparen is in korte tijd razend populair geworden. Het is een eenvoudige manier van sparen, die bovendien belastingvoordelen biedt.

1 Bedrijfssparen

Bedrijfssparen betekent sparen via het bedrijf waar men werkt. Er zijn vier verschillende bedrijfsspaarregelingen, die met elkaar gemeen hebben dat ze fiscaal voordeel bieden zodra het spaargeld een paar jaar vast staat. De winstdelingsregeling en de aandelenoptieregeling komen weinig voor, maar de spaarloonregeling en de premiespaarregeling daarentegen zijn zeer populair. Werkgevers maken zich door het aanbieden van deze spaarvormen aantrekkelijk voor werknemers, die op hun beurt erg geïnteresseerd zijn in dit extraatje.

2 Spaarloonregeling

De werkgever houdt periodiek een bedrag in op het bruto loon van de werknemer en maakt dit over naar een geblokkeerde rekening. Over dit bedrag hoeven geen sociale premies en inkomstenbelasting betaald te worden. Het maximale bedrag dat de werkgever op deze manier apart mag zetten is in 2001 1.736 gulden.

3 Premiespaarregeling

Bij deze regeling wordt een deel van het netto loon apart gezet op een geblokkeerde rekening. De werkgever mag bovenop dit bedrag een belastingvrije premie geven. De premie mag niet hoger zijn dan het netto bedrag dat de werknemer zelf opzij gezet heeft en mag in 2001 bovendien niet hoger zijn dan 1.158 gulden. Als werkgever en werknemer samen maximaal gebruik maken van de premiespaarregeling, kan er dit jaar 2.316 gulden (twee keer 1.158 gulden) gespaard worden.

4 Opnemen

Het spaargeld is vier jaar geblokkeerd en mag pas in het vijfde jaar opgenomen worden. Het geld eerder opnemen mag alleen in speciale gevallen. De wet noemt onder andere het beëindigen van de dienstbetrekking, het kopen van een huis, het starten van een eigen bedrijf en het betalen van extra premies om een pensioentekort te repareren. Sinds 1 januari 2001 mag het geld ook gebruikt worden voor verlofsparen.

5 Tussentijdse opname

Als werknemers het spaargeld binnen vier jaar opnemen zonder dat ze voldoen aan de voorwaarden voor deblokkering, moeten ze alsnog sociale premies en inkomstenbelasting afdragen. Wat zijn de voordelen van bedrijfssparen?

Door deel te nemen aan een bedrijfsspaarregeling is het mogelijk om zonder al te veel moeite een aardig bedrag bij elkaar te sparen. Dat voordeel is direct zichtbaar. Bij de spaarloonregeling wordt er een bruto bedrag opzij gezet, waarover geen belasting meer betaald hoeft te worden. Bij de premiespaarregeling is het een voordeel dat de werkgever een belastingvrije premie schenkt. Een ander voordeel wordt pas duidelijk als de werknemer belastingaangifte doet. In het jaar 2000, waarover de meeste mensen onlangs aangifte deden, gold een algemene rentevrijstelling van 1.000 gulden per persoon. Werknemers die deelnemen aan een bedrijfsspaarregeling hebben een extra rentevrijstelling van nog eens 1.000 gulden voor de rente die ontvangen is over het bedrag op de geblokkeerde spaarrekening. In 2001 bestaat de rentevrijstelling niet meer, omdat het nieuwe stelsel met een vermogensrendementsheffing werkt. Over een fictief rendement van 4 procent op vermogen betaalt men 30 procent belasting. Iedereen heeft voor deze heffing recht op een vrijstelling van bijna 40.000 gulden. Voor de spaartegoeden op de geblokkeerde bedrijfsspaarrekeningen geldt een extra vrijstelling van eveneens bijna 40.000 gulden. Deze vrijstelling vervalt zodra het spaargeld niet meer geblokkeerd is.

6 Verandering van werkgever

Een nieuwe baan geldt als een deblokkeringmogelijkheid, dus het spaargeld kan opgenomen worden. Het hoeft echter niet. Het kan interessant zijn om in het jaar van vertrek toch nog de volledige jaarlijkse vrijstelling te benutten. Tegelijkertijd kan de werknemer in datzelfde jaar bij zijn of haar nieuwe werkgever ook weer deelnemen aan een bedrijfsspaarregeling.

7Hoeveel regelingen?

De bedrijfsspaarregelingen gelden per werkgever. Iemand die bij wijze van spreken vier kleine deeltijdbaantjes heeft, kan dus jaarlijks vier keer 1.736 gulden (de spaarloonregeling) of vier keer 2.316 gulden (de premiespaarregeling) belastingvrij bij elkaar sparen. Combinaties zijn ook mogelijk.

    • Wilma van Hoeflaken