Spanningen in Indonesië nemen toe

De politieke crisis in Indonesië is de afgelopen 24 uur verder verscherpt nadat vice-president Megawati Soekarnoputri het aanbod van president Abdurrahman Wahid afwees om de macht met hem te delen.

Wahid dreigt met het afkondigen van de noodtoestand, het ontbinden van het parlement en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Op die manier zou hij volgens Megawati's privé-secretaris Bambang Kesowo willen voorkomen dat het parlement aanstaande woensdag een afzettingsprocedure in gang zet. Het parlement heeft Wahid tot twee keer berispt wegens veronderstelde betrokkenheid bij corruptieaffaires.

De officiële woordvoerder van Wahid, Adhi Massardi, heeft ontkend dat de president de noodtoestand zou willen afkondigen. Hij beschuldigde aanhangers van oud-president Soeharto, die drie jaar geleden terugtrad, van het doelbewust verspreiden van deze berichten met als doel het creëeren van wanorde en instabiliteit.

Volgens verschillende woordvoerders zou Wahid Megawati na lang aandringen hebben aangeboden regeringsleider te worden terwijl hij staatshoofd zou blijven. Over de precieze details bestaat echter onduidelijkheid.

Inmiddels is wel gisteren in Oost-Java, waar Wahid veel aanhangers heeft, `alarmfase 1' (siaga satu) afgekondigd wat duidt op de hoogste staat van paraatheid bij veiligheidstroepen. Afgelopen nacht bleef het in Jakarta rustig alhoewel pantservoertuigen patrouilleerden rond het presidentieel paleis.

In het parlement zou inmiddels een ruime meerderheid er voorstander van zijn dat Wahid wordt vervangen door Megawati. Wahid is niet in staat gebleken 's land zieltogende economie tot leven te wekken en een eind te maken aan de verschillende gewelddadige conflicten in de archipel.

Het Indonesische leger heeft Wahid gewaarschuwd geen ,,eenzijdige stappen'' te ondernemen tegen het parlement en de president heeft steeds ontkend dat hij dat van plan zou zijn.

Een aardbeving gisteren van 6.3 op de Schaal van Richter in de buurt van de vulkaan Merapi, in Midden-Java, onderstreepte de politieke spanningen. Veel Javanen geloven dat er een mystieke samenhang bestaat tussen de seismische activiteit en de verstoring van politieke macht.